Đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh năm 2022

Đăng ngày 28 - 12 - 2022
100%

Ngày 27/12, Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh năm 2022.

Năm 2022, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn, hỗ trợ 32 chủ thể sản xuất lập hồ sơ đối với 55 sản phẩm đăng ký tham gia đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP của tỉnh năm 2022; đánh giá 4 sản phẩm OCOP đến thời hạn phải đánh giá lại. 
Qua kết quả đánh giá, xếp hạng của cấp huyện đối với các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP năm 2022, có 10 sản phẩm đạt hạng 4 sao, 45 sản phẩm đạt hạng 3 sao; đối với các sản phẩm OCOP đề nghị đánh giá lại, có 2 sản phẩm đạt hạng 4 sao và 2 sản phẩm đạt hạng 3 sao.
Trên cơ sở đánh giá, xếp hạng của cấp huyện và các ý kiến đóng góp của tổ giúp việc, Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh chấm điểm, đánh giá, xếp hạng 15 sản phẩm đạt hạng 4 sao và 40 sản phẩm đạt hạng 3 sao đối với các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP năm 2022; đối với các sản phẩm OCOP đánh giá lại, có 2 sản phẩm đạt hạng 4 sao, 2 sản phẩm đạt hạng 3 sao. Đồng thời đề nghị UBND tỉnh quyết định công nhận các sản phẩm xếp hạng Chương trình OCOP theo quy định.

Tin mới nhất

Tình hình sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn tháng 5 năm 2023(31/05/2023 7:06 SA)

Chỉ đạo chủ động triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu...(26/05/2023 3:05 CH)

Ngày Quốc tế đa dạng sinh học (22/5): "Từ thỏa thuận đến hành động: Phục hồi đa dạng sinh học"(19/05/2023 9:01 SA)

Tình hình sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên tháng 04 năm 2023(28/04/2023 9:53 SA)

Kết quả xếp loại hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2022(20/04/2023 9:25 SA)

Công tác thú y tháng 4 năm 2023(19/04/2023 4:10 CH)

Kết quả kiểm tra, đánh giá an toàn công trình thủy lợi trước mùa mưa, bão năm 2023(13/04/2023 10:17 SA)

Quyết định tặng Bằng khen của Bộ trưởng cho 07 cá nhân thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông...(10/04/2023 4:20 CH)

°
1045 người đang online