Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đề án “Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

Đăng ngày 05 - 12 - 2022
100%

Ngày 02/12/2022, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 2805/QĐ-UBND ngày 02/12/2022 phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đề án “Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; trong đó giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, thời gian thực hiện trong Quý IV/2022.

Chi tiết như Quyết định đính kèm:2805 qd.pdf

Tin mới nhất

Kế hoạch sản xuất nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2024(16/10/2023 12:56 CH)

Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình bảo đảm cấp nước an toàn khu vực nông thôn tỉnh Hưng...(31/05/2023 7:15 SA)

Quyết định ban hành quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 trên địa bàn...(19/04/2023 1:28 CH)

Quyết định tiếp tục thực hiện đề án mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025(12/04/2023 12:04 CH)

Nghị quyết Quy định khu vực không được phép chăn nuôi thuộc nội thành, nội thị của thành phố, thị...(29/12/2022 2:50 CH)

Quyết định phê duyệt Dự án "Hỗ trợ nâng cao khả năng nhận diện sản phẩm, kết nối kênh tiêu thụ...(09/12/2022 10:53 SA)

Kế hoạch sản xuất nông nghiệp và phát triển nông nghiệp năm 2023(07/10/2022 8:24 SA)

Quyết định phê duyệt đề án " Hỗ trợ xác lập và phát triển vùng sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm...(17/08/2022 9:50 SA)

°
214 người đang online