Xin ý kiến dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả hệ thống công trình thủy lợi và cấp nước sạch tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Đăng ngày 10 - 02 - 2022
100%

Căn cứ Kết luận số 227-KL/TU ngày 28/7/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về Đề án nâng cao hiệu quả hệ thống công trình thủy lợi và cấp nước sạch tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Thực hiện Quyết định số 2500/QĐ-UBND ngày 02/11/2021 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả hệ thống công trình thủy lợi và cấp nước sạch tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, Sở Nông nghiệp và PTNTdự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả hệ thống công trình thủy lợi và cấp nước sạch tỉnh Hưng Yêngiai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Để hoàn thiện Kế hoạch trước khi báo cáo UBND tỉnh xem xét phê duyệt, Sở Nông nghiệp và PTNTtrân trọng đề nghị các Sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn, Công ty TNHHMTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hưng Yên tham gia ý kiến bằng văn bảnvào dự thảo Kế hoạch trên.

(gửi kèm theo dự thảo Kế hoạch thực hiệnĐề án nâng cao hiệu quả hệ thống công trình thủy lợi và cấp nước sạch tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030)

Đề nghị quý các cơ quan, đơn vị gửi văn bản tham gia ý kiếnvề Sở Nông nghiệp và PTNTtrước ngày 20/02/2022(qua Chi cục Thủy lợi, địa chỉ: Số 1-Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên).

Chi tiết như tệp đính kèm: 2188157.zip

Tin mới nhất

Xin ý kiến góp ý vào dự thảo Kế hoạch xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên, năm 2023(10/02/2023 8:38 SA)

Xin ý kiến tham gia vào dự thảo quyết định quy định tạm thời về việc đặt thùng Container để chứa...(17/01/2023 4:17 CH)

Xin ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn...(23/11/2022 8:23 SA)

Xin ý kiến vào dự thảo Kế hoạch Thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn...(07/11/2022 9:55 SA)

Xin ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023 - 2025(28/10/2022 3:29 CH)

Xin ý kiến dự thảo dự án"Hỗ trợ nâng cao khả năng nhận diện sản phẩm, kên tiêu thụ nông sản, đặc...(10/10/2022 8:47 SA)

Về việc góp ý dự thảo lần 2 Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định khu vực không được phép chăn nuôi(19/08/2022 7:36 SA)

Xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định khu vực không được phép chăn nuôi(24/06/2022 8:25 SA)

°
674 người đang online