Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

Đăng ngày 17 - 02 - 2022
100%

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 xảy ra trên địa bàn tỉnh phức tạp, xuất hiện nhiều F0 trong môi trường cộng đồng; để nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe gia đình và cá nhân cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành; Giám đốc Sở NN-PTNT yêu cầu các phòng, ban, đơn vị thực hiện tốt các nội dung trong Công văn số 151/SNN-VP ngày 17/2/2022.

Chi tiết như Công văn đính kèm: cv151.pdf

Tin mới nhất

Cuộc thi Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2022(10/11/2022 2:15 CH)

Triển khai các hoạt động hướng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với...(20/10/2022 1:30 CH)

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình bảo đảm an ninh nguồn nước, cấp nước an toàn khu vực...(17/10/2022 11:22 SA)

Đề cương giới thiệu các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV(12/10/2022 10:15 SA)

Hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng(12/09/2022 10:48 SA)

Hướng dẫn Đánh giá và thực hiện một số nội dung, tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới...(30/08/2022 8:04 SA)

Quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Hưng Yên(05/08/2022 2:47 CH)

Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa...(20/06/2022 11:31 SA)

°
1245 người đang online