Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022

Đăng ngày 13 - 04 - 2022
100%

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐVSATTP ngày 30/3/2022 của Ban chỉ đạo liên ngành về VSATTP tỉnh về triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022. Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022 với mục tiêu Tăng cường các hoạt động truyền thông, thông tin chính xác, kịp thời, toàn diện, có trách nhiệm, trung thực các vấn đề liên quan đến ATTP, tăng cường truyền thông quảng bá các sản phẩm đảm bảo chất lượng, an toàn. Đề cao vai trò, trách nhiệm của các doanh nghiệp, cơ sở trong việc thực thi pháp luật về ATTP; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát bảo đảm ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp; nêu cao vai trò của chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và sự giám sát của người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về ATTP; tăng cường xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm giảm thiểu rủi do cho người tiêu dùng do sử dụng thực phẩm không đảm bảo an toàn.

Nội dung thực hiện:

1. Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Tập trung tuyên truyền, hướng dẫn các văn bản của pháp luật về ATTP như: Luật trổng trọt, Luật Chăn nuôi; Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP; Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về ATTP; Nghị định 124/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 115/2018/NĐ-CP và Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt VPHC về ATTP và y tế; Nghị định số 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 Nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi; Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y;; Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 về việc quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản đủ điều kiện ATTP thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT; Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2018 quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm ATTP đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT,...vv nhằm nâng cao trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh VTNN, thực phẩm nhằm đảm bảo ATTP và người tiêu dùng sử dụng thực phẩm thông minh, tẩy chay với thực phẩm kém chất lượng, thực phẩm giả.

Tăng cường tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các mô hình sản xuất, cung ứng thực phẩm an toàn theo chuỗi, cơ sở sản xuất, địa điểm bán sản phẩm an toàn để người dân biết và sử dụng.

Công khai các cơ sở, cá nhân bị phạt vi phạm hành chính về ATTP nhằm cảnh cáo, răn đe, ngăn chặn các hành vi sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm không đảm bảo ATTP.

2. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát.

Thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát về chất lượng vật tư nông nghiệp, về chất lượng, an toàn thực phẩm lĩnh vực được phê duyệt. Tập trung kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh (theo Quyết định số 848/QĐ-SNN, ngày 13/12/2021 của giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 của các Chi cục được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành); xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm theo quy định.

Chi tiết như Kế hoạch đính kèm: KH THÁNG HÀNH ĐỘNG NĂM 2022 (2).pdf

Tin mới nhất

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 330/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Hưng...(30/05/2023 4:49 CH)

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), Ngày Đại dương thế giới (08/6)...(24/05/2023 12:37 CH)

Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai(12/05/2023 10:38 SA)

Kế hoạch thực hiện Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường tỉnh Hưng Yên năm 2023(28/04/2023 4:23 CH)

Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng...(18/04/2023 2:02 CH)

Hướng dẫn thực hiện tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh trên địa...(16/04/2023 1:40 CH)

Kế hoạch Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023(13/04/2023 10:35 SA)

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) năm 2023(13/04/2023 9:38 SA)

°
529 người đang online