Thông báo công tác quản lý đê điều (từ ngày 18/3/2022 đến 20/4/2022)

Đăng ngày 21 - 04 - 2022
100%

Theo báo cáo của các Hạt quản lý đê các huyện thành phố từ ngày 18/3/2022 đến 20/4/2022 không có vi phạm trong hành lang bảo vệ đê nào xảy ra, tuy nhiên việc giải tỏa các vi phạm trong hành lang bảo vê đê còn tồn đọng cũ vẫn chưa được các cấp chính quyền quan tâm xử lý dứt điểm.

Chi tiết như Thông báo đính kèm:133-TB-Ð Ð001.pdf

Tin mới nhất

Công tác pháp chế của Sở Nông nghiệp và PTNT 06 tháng đầu năm 2022(17/06/2022 8:20 SA)

Kết quả công tác phòng, chống, xóa bỏ cây có chứa chất ma túy 6 tháng đầu năm 2022(16/06/2022 8:26 SA)

Hưng Yên: Thực hiện đồng bộ các giải pháp trong sản xuất lúa vụ mùa(14/06/2022 8:05 SA)

Kết quả thực hiện công tác đào tạo nghề cho thanh niên 6 tháng đầu năm 2022(09/06/2022 3:54 CH)

Hưng Yên: Xây dựng vùng nguyên liệu cho sản phẩm OCOP(24/05/2022 5:06 CH)

Ngày Môi trường thế giới 2022:“Chỉ một Trái đất"(24/05/2022 12:48 CH)

Chủ động ứng phó với mưa, lũ(13/05/2022 1:33 CH)

Hưng Yên triển khai nhiều giải pháp quản lý chất lượng nông sản(04/05/2022 5:17 CH)

°
838 người đang online