Xin ý kiến vào dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị Quyết số 22-NQ/TU ngày 24/03/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án Phát triển tổng thể kinh tế-xã hội vùng bãi sông Hồng, sông Luộc tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021 -2025,định hướng đến năm 2030

Đăng ngày 21 - 04 - 2022
100%

Thực hiện Công văn số 746/UBND-KT2 ngày 29/3/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án Phát triển tổng thể kinh tế - xã hội vùng bãi sông Hồng, sông Luộc tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng hoàn thành dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị Quyết số 22-NQ/TU ngày 24/03/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án Phát triển tổng thể kinh tế - xã hội vùng bãi sông Hồng, sông Luộc tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Để hoàn thiện dự thảo Kế hoạch trình Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên xem xét, quyết định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các Sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện Văn Giang, Khoái Châu, Kim Động, Tiên Lữ, Phù Cừ và thành phố Hưng Yên quan tâm tham gia góp ý vào dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị Quyết số 22-NQ/TU ngày 24/03/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ý kiến tham gia đề nghị gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Chi cục Phát triển nông thôn; địa chỉ: số 47 Trưng Trắc, Quang Trung, thành phố Hưng Yên) trước ngày 27/4/2022 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

CV tham gia ý kiến vào dự thảo KH thực hiện Đề án kinh tế vùng bãi của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.pdf

1. Kế hoạch thực hiện Đề án PTTT KT-XH vùng bãi (20.4.2022).doc

Tin mới nhất

Xin ý kiến góp ý vào dự thảo Kế hoạch xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên, năm 2023(10/02/2023 8:38 SA)

Xin ý kiến tham gia vào dự thảo quyết định quy định tạm thời về việc đặt thùng Container để chứa...(17/01/2023 4:17 CH)

Xin ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn...(23/11/2022 8:23 SA)

Xin ý kiến vào dự thảo Kế hoạch Thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn...(07/11/2022 9:55 SA)

Xin ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023 - 2025(28/10/2022 3:29 CH)

Xin ý kiến dự thảo dự án"Hỗ trợ nâng cao khả năng nhận diện sản phẩm, kên tiêu thụ nông sản, đặc...(10/10/2022 8:47 SA)

Về việc góp ý dự thảo lần 2 Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định khu vực không được phép chăn nuôi(19/08/2022 7:36 SA)

Xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định khu vực không được phép chăn nuôi(24/06/2022 8:25 SA)

°
537 người đang online