Xin ý kiến vào dự thảo Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu” tỉnh Hưng Yên năm 2022

Đăng ngày 19 - 05 - 2022
100%

Căn cứ Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 01/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu” tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2021-2025; Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên xây dựng dự thảo Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu”tỉnh Hưng Yên năm 2022(sau đây gọi là dự thảo Kế hoạch).

Để đảm bảo chất lượng dự thảo Kế hoạch trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành; Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các Sở, ngành, các Tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu nội dung dự thảo Kế hoạch và tham gia ý kiến.

(Có dự thảo Kế hoạch gửi kèm)

Ý kiến tham gia bằng văn bản gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT(qua Văn phòng Điều phối CTMTQG Xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên; địa chỉ: Số 01 Nguyễn Lương Bằng, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên;trước ngày 27/5/2022 để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành./

CV xin y kien tuyen duong 2022.pdf

KH tuyen duong NTM kieu mau 2022.docx

Tin mới nhất

Xin ý kiến góp ý vào dự thảo Kế hoạch xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên, năm 2023(10/02/2023 8:38 SA)

Xin ý kiến tham gia vào dự thảo quyết định quy định tạm thời về việc đặt thùng Container để chứa...(17/01/2023 4:17 CH)

Xin ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn...(23/11/2022 8:23 SA)

Xin ý kiến vào dự thảo Kế hoạch Thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn...(07/11/2022 9:55 SA)

Xin ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023 - 2025(28/10/2022 3:29 CH)

Xin ý kiến dự thảo dự án"Hỗ trợ nâng cao khả năng nhận diện sản phẩm, kên tiêu thụ nông sản, đặc...(10/10/2022 8:47 SA)

Về việc góp ý dự thảo lần 2 Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định khu vực không được phép chăn nuôi(19/08/2022 7:36 SA)

Xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định khu vực không được phép chăn nuôi(24/06/2022 8:25 SA)

°
721 người đang online