Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 25/5/2022

Đăng ngày 25 - 05 - 2022
100%

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện tốt các Công văn của Sở Nông nghiệp và PTNT số: 514/SNN-Trtr ngày 19/5/2022 về việc tập trung xử lý lúa ma hại lúa vụ Xuân; số 464/SNN-BVTV ngày 09/5/5022 về việc tập trung chỉ đạo phòng trừ sâu, bệnh hại lúa vụ Xuân;Tiến hành các biện pháp chăm sóc cây ăn quả theo quy trình phù hợp với từng loại cây; thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện các đối tượng sâu, bệnh hại trên cây ăn quả,có biện pháp phòng trừ sớm, kịp thời và hiệu quả nhằm bảo vệ quả non; đối với những diện tích vải chuẩn bị cho thu hoạch cần đảm bảo thời gian cách ly phân bón, thuốc BVTV để đảm bảo chất lượng ATTP;Tiếp tục mở rộng diện tích gieo, trồng các loại rau màu vụ Xuân-Hè. Đồng thời thu hoạch các loại rau màu đã đến thời kỳ thu hoạch, đảm bảo năng suất,chất lượng, nâng cao giá trị sản phẩm; Tuân thủ thời gian cách ly đối với các loại thuốc BVTV và phân bón đảm bảo ATVSTP.

Tin mới nhất

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 27/4/2022(27/06/2022 8:43 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 20/6/2022(21/06/2022 8:12 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 13/6/022(13/06/2022 10:23 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 06/6/2022(06/06/2022 7:32 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 30/5/2022(30/05/2022 5:22 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 29/4/2022(29/04/2022 5:15 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 25/4/2022(26/04/2022 8:12 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 20/4/2022(20/04/2022 10:36 SA)

°
596 người đang online