Xin ý kiến tham gia vào dự thảo Kế hoạch phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Đăng ngày 12 - 06 - 2022
100%

Thực hiện Công văn số 1482/UBND-NC ngày 8/6/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”giai đoạn 2021-2025.Sở Nông nghiệp và PTNT được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”giai đoạn 2021-2025(sau đây gọi tắt là Dự thảo Kế hoạch).

 

 
Để đảm bảo chất lượng của Dự thảo Kế hoạch trước khi trình UBND tỉnh ban hành, Sở Nông nghiệp và PTNT xin ý kiến tham gia của các sở, ngành, Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các Đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố(Có Dự thảo Kế hoạch gửi kèm theo).Văn bản tham gia góp ý đề nghị gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh, số 01, đường Nguyễn Lương Bằng, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) trước ngày 17/6/2022đểtổng hợp,hoàn thiện Dự thảo Kế hoạch trình UBND tỉnh ban hành./.

Tin mới nhất

Xin ý kiến góp ý vào dự thảo Kế hoạch xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên, năm 2023(10/02/2023 8:38 SA)

Xin ý kiến tham gia vào dự thảo quyết định quy định tạm thời về việc đặt thùng Container để chứa...(17/01/2023 4:17 CH)

Xin ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn...(23/11/2022 8:23 SA)

Xin ý kiến vào dự thảo Kế hoạch Thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn...(07/11/2022 9:55 SA)

Xin ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023 - 2025(28/10/2022 3:29 CH)

Xin ý kiến dự thảo dự án"Hỗ trợ nâng cao khả năng nhận diện sản phẩm, kên tiêu thụ nông sản, đặc...(10/10/2022 8:47 SA)

Về việc góp ý dự thảo lần 2 Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định khu vực không được phép chăn nuôi(19/08/2022 7:36 SA)

Xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định khu vực không được phép chăn nuôi(24/06/2022 8:25 SA)

°
675 người đang online