Kết quả thực hiện công tác đào tạo nghề cho thanh niên 6 tháng đầu năm 2022

Đăng ngày 09 - 06 - 2022
100%

Sở Nông nghiệp & PTNT phối hợp các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố khảo sát nhu cầu đào tạo nghề nông nghiệp cho thanh niên của các địa phương, khả năng đào tạo nghề của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham gia đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh. Tiến hành kiểm tra, rà soát một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh, lựa chọn các cơ sở có đủ điều kiện tham gia đào tạo nghề nông nghiệp và chỉ đạo các cơ sở đào tạo nghề phối hợp với các địa phương thực hiện tuyển sinh, mở lớp đào tạo nghề nông nghiệp đảm bảo hiệu quả. Thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Sở nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Chi cục Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tập huấn được 33 lớp cho 2.395 lượt người, trong đó có thanh niên tham gia; nội dung bồi dưỡng, tập huấn về quy trình kỹ thuật sản xuất, liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm; xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm...Đã xây dựng chương trình phối hợp Tỉnh Đoàn Hưng Yên tổ chức 02 lớp tập huấn cho đoàn viên thanh niên về Chương trình OCOP, về kinh tế hợp tác, phát triển kinh tế trang trại. Đối với hình thức đào tạo được cấp chứng chỉ, năm 2022 chưa được bố trí kinh phí hỗ trợ học nghề cho lao động nông thôn, nên việc đào tạo nghề nông nghiệp cấp chứng chỉ cho thanh niên chưa được thực hiện.

Sở đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tích cực tuyên truyền, tư vấn học nghề và việc làm đối với thanh niên trên các phương tiện thông tin đại chúng, lồng ghép giới thiệu tại các hội nghị tập huấn về vai trò quan trọng của công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho thanh niên trong giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu...Hoạt động tuyên truyền, tư vấn học nghề nông nghiệp và việc làm cho lao động nông thôn được thực hiện thường xuyên, nội dung phong phú, đa dạng, được đông đảo người dân tham gia, nhất là thanh niên nông thôn làm nghề nông nghiệp. Tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ cho 5 chủ thể là đoàn viên thanh niên xây dựng hồ sơ đăng ký sản phẩm tham gia đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP, kết quả các chủ thể là đoàn viên thanh niên có 16 sản phẩm được công nhận, trong đó 1 sản phẩm đạt 4 sao và 15 sản phẩm đạt 3 sao; hướng dẫn cho các đoàn viên thanh niên tham gia các lớp tập huấn về chuyển đổi số, liên kết sản xuất, bán hàng livestream, online, zalo,…; các hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ, triển lãm, hội thảo, tọa đàm về quảng bá, giới thiệu về sản phẩm OCOP; xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm OCOP. Tư vấn, hướng dẫn thanh niên thành lập mới HTX; đến nay, toàn tỉnh có 339 HTX nông nghiệp, trong đó 18 HTX có lãnh đạo là đoàn viên thanh niên.

Tin mới nhất

Khai mạc Lễ hội nhãn lồng Hưng Yên năm 2022(10/08/2022 9:50 SA)

Tình hình sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn tháng 7 năm 2022(27/07/2022 5:16 CH)

Công tác giảm nghèo trong nông nghiệp nông thôn tỉnh Hưng Yên 6 tháng đầu năm 2022(12/07/2022 2:35 CH)

Công điện của Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Hưng Yên (01/07/2022 8:18 SA)

Công tác pháp chế của Sở Nông nghiệp và PTNT 06 tháng đầu năm 2022(17/06/2022 8:20 SA)

Kết quả công tác phòng, chống, xóa bỏ cây có chứa chất ma túy 6 tháng đầu năm 2022(16/06/2022 8:26 SA)

Hưng Yên: Thực hiện đồng bộ các giải pháp trong sản xuất lúa vụ mùa(14/06/2022 8:05 SA)

Hưng Yên: Xây dựng vùng nguyên liệu cho sản phẩm OCOP(24/05/2022 5:06 CH)

°
751 người đang online