Quyết định thành lập Hội đồng thẩm xét công nhận làng nghề tỉnh Hưng yên năm 2022

Đăng ngày 19 - 07 - 2022
100%

Ngày 18/7/2022, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 1579/QĐ-UBND thành lập Hội đồng thẩm xét công nhận làng nghề tỉnh Hưng yên năm 2022, gồm 14 thành viên, trong đó ông Nguyễn Hùng Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng; ông Lê Trung Cần - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Phó Chủ tịch Hội đồng.

Tin mới nhất

Quyết định ban hành Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao, quy định thị...(31/03/2023 7:57 SA)

Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022(09/02/2023 1:14 CH)

Quyết định về việc công nhận kết quả cuộc thi "Tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu" tỉnh Hưng Yên...(30/12/2022 3:25 CH)

Kế hoạch thực hiện chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn...(06/12/2022 10:45 SA)

Quyết định công nhận 02 làng nghề tỉnh Hưng Yên năm 2022 - Làng nghề Mộc Chi Lăng và Làng nghề...(13/08/2022 8:37 SA)

Quyết định quy định xã nông thôn mới, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai...(30/05/2022 1:32 CH)

Quyết định công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao năm 2021 trên địa bàn tỉnh...(19/01/2022 4:43 CH)

Quyết định ban hành bộ tiêu chí về khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 trên địa...(01/06/2021 4:56 CH)

°
314 người đang online