Về việc góp ý dự thảo lần 2 Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định khu vực không được phép chăn nuôi

Đăng ngày 19 - 08 - 2022
100%

Căn cứ các quy định về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, sau khi xây dựng Dự thảo 1 Nghị quyết của HĐND tỉnh về “Quy định khu vực thuộc nội thành, nội thị của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên”, Sở Nông nghiệp &PTNT đã có văn bản số 704/SNN-CN ngày 23/6/2022 lấy ý kiến về việc góp ý dự thảo 1 Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định khu vực không được phép chăn nuôi bằng văn bản các Sở, huyện, thị xã, thành phố. Kết quả có 19 cơ quan, đơn vị góp ý trực tiếp hoặc bằng văn bản cho dự thảo 1 với 25 ý kiến. Đa số các ý kiến nhất trí với bố cục, nội dung của Dự thảo. Còn một số ý kiến khác nhau liên quan tới tên, phạm vi điều chỉnh, đối tượng khu vực không được phép chăn nuôi, chính sách hỗ trợ di dời,... Sở Nông nghiệp và PTNT đã tiếp thu, giải trình ý kiến của các cơ quan, đơn vị (Theo Phụ lục đính kèm) và chỉnh sửa một số nội dung cho phù hợp.

Để dự thảo nghị quyết hoàn thiện trước khi báo cáo UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp &PTNT trân trọng đề nghị các Sở, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu góp ý cho bản Dự thảo lần 2 (gửi kèm bản dự thảo).

 Văn bản góp ý xin gửi về: Phòng Chăn nuôi - Sở Nông nghiệp &PTNT trước ngày 24/8/2022.

CV - góp ý dự thảo 2 NQ - Chăn nuôi.pdf

Dự thảo 2 Nghị quyết KV không được phép CN (18.8).doc

Phụ lục tiếp thu, giải trình ((18.8).doc

 

Tin mới nhất

Xin ý kiến góp ý vào dự thảo Kế hoạch xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên, năm 2023(10/02/2023 8:38 SA)

Xin ý kiến tham gia vào dự thảo quyết định quy định tạm thời về việc đặt thùng Container để chứa...(17/01/2023 4:17 CH)

Xin ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn...(23/11/2022 8:23 SA)

Xin ý kiến vào dự thảo Kế hoạch Thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn...(07/11/2022 9:55 SA)

Xin ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023 - 2025(28/10/2022 3:29 CH)

Xin ý kiến dự thảo dự án"Hỗ trợ nâng cao khả năng nhận diện sản phẩm, kên tiêu thụ nông sản, đặc...(10/10/2022 8:47 SA)

Xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định khu vực không được phép chăn nuôi(24/06/2022 8:25 SA)

Xin ý kiến tham gia vào dự thảo Kế hoạch phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn...(12/06/2022 9:10 SA)

°
603 người đang online