Thông báo lịch trực nghỉ lệ 02.9.2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 31 - 08 - 2022
100%

Chi tiết như Thông báo đính kèm:tb167do.pdf

Tin mới nhất

Thông báo ủy quyền điều hành công việc của Sở nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên từ ngày...(15/09/2022 7:36 SA)

°
525 người đang online