Quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 05 - 08 - 2022
100%

Ngày 01/8/2022, Hội đồng quản lý quỹ PCTT tỉnh Hưng Yên ban hành quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Hưng Yên, trong đó quy định về tổ chức, bộ máy và quản lý, sử dụng, hoạt động Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Hưng Yên, nguồn tài chính, nội dung chi, đối tượng miễn giảm, giảm, tạm hoãn đóng góp, quy trình điều tiết, công khai thông tin và thanh quyết toán Quỹ PCTT.

Chi tiết như Quy chế đính kèm:qd01.pdf

Tin mới nhất

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 330/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Hưng...(30/05/2023 4:49 CH)

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), Ngày Đại dương thế giới (08/6)...(24/05/2023 12:37 CH)

Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai(12/05/2023 10:38 SA)

Kế hoạch thực hiện Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường tỉnh Hưng Yên năm 2023(28/04/2023 4:23 CH)

Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng...(18/04/2023 2:02 CH)

Hướng dẫn thực hiện tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh trên địa...(16/04/2023 1:40 CH)

Kế hoạch Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023(13/04/2023 10:35 SA)

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) năm 2023(13/04/2023 9:38 SA)

°
561 người đang online