Quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 05 - 08 - 2022
100%

Ngày 01/8/2022, Hội đồng quản lý quỹ PCTT tỉnh Hưng Yên ban hành quy chế tổ chức và hoạt động Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Hưng Yên, trong đó quy định về tổ chức, bộ máy và quản lý, sử dụng, hoạt động Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Hưng Yên, nguồn tài chính, nội dung chi, đối tượng miễn giảm, giảm, tạm hoãn đóng góp, quy trình điều tiết, công khai thông tin và thanh quyết toán Quỹ PCTT.

Chi tiết như Quy chế đính kèm:qd01.pdf

Tin mới nhất

Cuộc thi Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2022(10/11/2022 2:15 CH)

Triển khai các hoạt động hướng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với...(20/10/2022 1:30 CH)

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình bảo đảm an ninh nguồn nước, cấp nước an toàn khu vực...(17/10/2022 11:22 SA)

Đề cương giới thiệu các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV(12/10/2022 10:15 SA)

Hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng(12/09/2022 10:48 SA)

Hướng dẫn Đánh giá và thực hiện một số nội dung, tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới...(30/08/2022 8:04 SA)

Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa...(20/06/2022 11:31 SA)

Kế hoạch thực hiện Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường tỉnh Hưng Yên năm 2022(23/05/2022 4:33 CH)

°
831 người đang online