Thông báo tình hình sinh vật gây hại 07 ngày vừa qua (08/9-14/9/2022)

Đăng ngày 15 - 09 - 2022
100%

Thời tiết tuần qua có nắng xen kẽ mưa rào và dông; nhiệt độ dao động từ 25 -35 độ C. Nhìn chung, thời tiết thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng, phát triển và một số loại sâu bệnh phát sinh và gây hại.

Chi tiết như Thông báo đính kèm:tb.pdf

Tin mới nhất

Thông báo tình hình sinh vật gây hại 07 ngày vừa qua (23/02-01/3/2023)(02/03/2023 10:45 SA)

Thông báo tình hình sinh vật gây hại 07 ngày vừa qua (02/2-08/02/2023)(08/02/2023 1:10 CH)

Thông báo tình hình sinh vật gây hại 07 ngày vừa qua (26/01-01/02//2023)(01/02/2023 7:51 SA)

Thông báo tình hình sinh vật gây hại 07 ngày vừa qua (12/01-18/01/2023)(18/01/2023 8:05 SA)

Thông báo tình hình sinh vật gây hại 1 tháng qua (15/12/2022-15/1/2023)(16/01/2023 8:20 SA)

Thông báo tình hình sinh vật gây hại 07 ngày vừa qua (17/11-23/11/2022)(24/11/2022 7:55 SA)

Thông báo tình hình sinh vật gây hại 07 ngày vừa qua (10/11-16/11/2022)(17/11/2022 8:25 SA)

Thông báo tình hình sinh vật gây hại 07 ngày vừa qua (3/11-9/11/2022)(10/11/2022 8:01 SA)

°
614 người đang online