Thông tư 53/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí từ nguồn NSTW thực hiện xây dựng nông thôn mới

Đăng ngày 05 - 09 - 2022
100%

Thông tư này áp dụng từ ngày 15/8/2022, áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng, quyết toán và thụ hưởng nguồn kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình.

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 53/2022/TT-BTC
Ngày ban hành 11/7/2022
Trích yếu quy định quản lý và sử dụng kinh phí từ nguồn NSTW thực hiện xây dựng nông thôn mới
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Ngày có hiệu  15/8/2022
Loại văn bản Thông tư
Tài liệu đính kèm 5863.pdf

Tin mới nhất

Thông tư số 28/2022/TT-BNNPTNT ban hành QCVN nước thải chăn nuôi dùng trong trồng trọt(04/01/2023 3:36 CH)

Thông tư số 21/2022/TT-BNNPTNT Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông...(04/01/2023 3:33 CH)

Thông tư ban hành Danh mục Thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam và Danh mục Thuốc BVTV cấm...(05/12/2022 4:06 CH)

Thông tư quy định về việc kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm đối với mật ong(01/11/2022 8:33 SA)

Thông tư Bãi bỏ một số Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực xây dựng công trình...(19/10/2022 9:52 SA)

Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 quy định về định danh và xác định điện tử(21/09/2022 3:39 CH)

Quyết định quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giống...(09/09/2022 2:11 CH)

Chính sách hỗ trợ các địa phương về đích sớm, được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao,...(01/09/2022 8:05 SA)

°
601 người đang online