Về việc Đăng ký dự kiến số lượng vắc xin, hóa chất khử trùng phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2023

Đăng ngày 09 - 01 - 2023
100%

Nhằm kịp thời triển khai tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm theo đúng kế hoạch vụ xuân – hè và chủ động phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2023, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ tình hình thực tế và kết quả tiêm vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm, khử trùng tiêu độc trong những năm gần đây đăng ký dự kiến số lượng vắc xin, hóa chất khử trùng phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản năm 2023, tổng hợp gửi về Chi cục Thú y trước ngày 12/01/2023.

Tin mới nhất

Về việc gửi hồ sơ thanh quyết toán khối lượng nạo vét đông xuân và đắp đê BHH 2022-2023(24/03/2023 4:05 CH)

Về việc kiểm tra, tu sửa công trình trước mùa mưa lũ và xây dựng phương án phòng, chống úng năm 2023(15/03/2023 11:46 SA)

Về việc thực hiện các giải pháp phòng chống hạn hán cho cây trồng vụ Xuân năm 2023(15/03/2023 11:42 SA)

Về việc đăng nhập, báo cáo định kỳ kết quả xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu qua hệ thống phần mềm...(14/03/2023 12:52 CH)

Tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, bão năm 2023(14/03/2023 12:47 CH)

Về việc báo cáo số liệu định kỳ lĩnh vực kinh tế hợp tác thông qua phần mềm cơ sở dữ liệu(03/03/2023 8:43 SA)

Về việc tập trung chăm sóc và bảo vệ cây trồng vụ Xuân năm 2023(01/03/2023 4:33 CH)

Về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình OCOP năm 2023(22/02/2023 11:54 SA)

°
861 người đang online