Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2022

Đăng ngày 13 - 01 - 2023
100%

Ngày 12/01/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 50/QĐ-SNN công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2022 với 04 thí sinh trúng tuyển do Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 tổ chức xét tuyển vào ngày 09/12/2022.

Chi tiết như Quyết định đính kèm: qd50doc.pdf

Tin mới nhất

Công bố kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 2 năm 2023(10/03/2023 1:39 CH)

Khẩn trương trình Nghị định mới về khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm; hoàn thiện pháp luật về...(10/03/2023 12:41 CH)

Công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính và Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 vào Quý...(10/03/2023 12:43 CH)

Kế hoạch Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023(13/02/2023 9:20 SA)

Bộ chỉ số phụ vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện Thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ...(08/02/2023 9:33 SA)

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện...(06/02/2023 12:53 CH)

Kế hoạch Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023(06/02/2023 12:55 CH)

Kế hoạch Công tác thi đua, khen thưởng năm 2023(03/02/2023 10:40 SA)

°
822 người đang online