Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức và hoàn thiện hồ sơ dự tuyển đối với thí sinh trúng tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2022

Đăng ngày 12 - 01 - 2023
100%

Ngày 12/01/2023, Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên thông báo danh thí sinh sách trúng tuyển vào làm việc các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT gồm 04 thí sinh.

Các  thí sinh có tên sau đã trúng tuyển:

  1. Phạm Thị Phương Dung
  2. Vũ Phương Nam
  3. Nguyễn Thị Thanh Vi
  4. Trần Đức Cường   

tb01do.pdf

Tin mới nhất

Công bố kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tháng 2 năm 2023(10/03/2023 1:39 CH)

Khẩn trương trình Nghị định mới về khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm; hoàn thiện pháp luật về...(10/03/2023 12:41 CH)

Công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính và Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 vào Quý...(10/03/2023 12:43 CH)

Kế hoạch Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023(13/02/2023 9:20 SA)

Bộ chỉ số phụ vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện Thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ...(08/02/2023 9:33 SA)

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện...(06/02/2023 12:53 CH)

Kế hoạch Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023(06/02/2023 12:55 CH)

Kế hoạch Công tác thi đua, khen thưởng năm 2023(03/02/2023 10:40 SA)

°
895 người đang online