Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 20/10/2023

Đăng ngày 23 - 10 - 2023
100%

Toàn tỉnh nông dân đã gặt lúa đạt 25.068 ha, chiếm tỷ lệ 99,8% diện tích trồng lúa; Diện tích trồng rau màu vụ Đông là 4.134 ha.

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các địa phương:

- Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ trồng cây rau màu vụ Đông theo đúng lịch thời vụ; tập trung mở rộng diện tích trồng các loại cây rau màu ngắn ngày và nhóm cây ưa lạnh để đảm bảo hoàn thành kế hoạch tỉnh giao; đồng thời tiến hành chăm sóc, bảo vệ cho những diện tích cây vụ đông đã trồng.

- Chỉ đạo xẻ rãnh, gạn tháo nước trên những diện tích không có kế hoạch trồng cây vụ đông để mặt đất nhanh se, thuận lợi cho công tác cày ải, cày lật đất. Trên những diện tích đang trồng hoặc có kế hoạch trồng cây vụ đông, tiến hành khoanh vùng, giữ nước trên mương máng, đầm ao, đảm bảo đủ nguồn nước tưới cho cây trồng vụ đông nhưng không gây ảnh hưởng đến việc gạn tháo nước để cày ải và làm công tác thủy lợi nội đồng.

- Thu hoạch nhanh những diện tích rau, màu và cây ăn quả đã đến kỳ thu hoạch để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm; tuân thủ nghiêm thời gian cách ly thuốc BVTV, phân bón để đảm bảo ATVSTP.

20-10-2023.pdf

Tin mới nhất

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 23/02/2024(23/02/2024 3:58 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 16/02/2024(16/02/2024 1:22 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 15/12/2023(15/12/2023 12:40 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 11/12/2023(11/12/2023 12:39 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 05/12/2023(05/12/2023 12:29 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 30/11/2023(30/11/2023 12:32 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 20/11/2023(21/11/2023 7:38 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 30/10/2023(06/11/2023 3:42 CH)

°
83 người đang online