Kế hoạch sản xuất nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2024

Đăng ngày 16 - 10 - 2023
100%

Kế hoạch số 301/KH-SNN ngày 11/10/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên Kế hoạch sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2024.

Sản xuất nông nghiệp năm 2023 diễn ra trong điều kiện gặp nhiều khó khăn thách thức về diễn biến bất thường của thời tiết, khí hậu làm thay đổi nhu cầu và phương thức tiêu dùng; cộng thêm xung đột của Nga – Ukraine có những diễn biến phức tạp làm đứt gãy chuỗi cung ứng sản xuất và tiêu dùng toàn cầu và ảnh hưởng trực tiếp làm tăng giá vật tư đầu vào, giá xăng dầu giá cả hàng hóa, lương thực, thực phẩm làm ảnh hưởng lớn đến sản xuất, dân sinh trên địa bàn tỉnh; ngành Nông nghiệp và PTNT tiếp tục tập trung chỉ đạo xây dựng và nhân rộng các dự án, mô hình sản xuất liên kết chuỗi giá trị, có hiệu quả theo hướng an toàn và bền vững. Dưới sự lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; ngành Nông nghiệp và PTNT đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng mới theo hướng chuyển từ số lượng sang chất lượng, giá trị theo chuỗi liên kết, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất trên quy mô lớn, …. Tạo sản phẩm hàng hóa, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nâng cao giá trị gia tăng và hiệu quả sản xuất, kinh doanh; góp phần gia tăng tốc độ tăng trưởng nông nghiệp, thủy sản, nâng cao thu nhập cho người nông thôn, tạo thêm nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới.

Giá trị sản xuất nông nông nghiệp, thủy sản năm 2023 ước đạt 14.05,2 tỷ đồng; tăng trưởng 2,4% so với năm 2022; trong đó nông nghiệp ước đạt 12.452 tỷ đồng; tăng 2,19%; thủy sản 1.591,3 tỷ đồng; tăng 4,0% so với năm 2022.

Sở Nông nghiệp và PTN xây dựng kế hoạch sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2024 với mục tiêu đẩy mạnh xây dựng nền nông nghiệp gia tăng cao và phát triển bền vững trên cơ sở thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, góp phần đẩy nhanh phát triển nền kinh tế của tỉnh, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống của nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh quốc phòng và bảo vệ môi trường sinh thái.

Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2024:

- Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 14.335,6 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 2,0%.

- Năng suất lúa bình quân đạt 62,0 tạ/ha/vụ;

- Tỷ lệ diện tích lúa chất lượng cao đạt 69-70%;

- Tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch đáp ứng Quy chuẩn Việt Nam là 98%;

- 100% các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 30% số xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu; 01 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

 

kh301cc.do.pdf

Tin mới nhất

Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình bảo đảm cấp nước an toàn khu vực nông thôn tỉnh Hưng...(31/05/2023 7:15 SA)

Quyết định ban hành quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 trên địa bàn...(19/04/2023 1:28 CH)

Quyết định tiếp tục thực hiện đề án mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025(12/04/2023 12:04 CH)

Nghị quyết Quy định khu vực không được phép chăn nuôi thuộc nội thành, nội thị của thành phố, thị...(29/12/2022 2:50 CH)

Quyết định phê duyệt Dự án "Hỗ trợ nâng cao khả năng nhận diện sản phẩm, kết nối kênh tiêu thụ...(09/12/2022 10:53 SA)

Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đề án “Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp...(05/12/2022 10:15 SA)

Kế hoạch sản xuất nông nghiệp và phát triển nông nghiệp năm 2023(07/10/2022 8:24 SA)

Quyết định phê duyệt đề án " Hỗ trợ xác lập và phát triển vùng sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm...(17/08/2022 9:50 SA)

°
165 người đang online