Về việc tăng cường quản lý thực phẩm biến đổi gen

Đăng ngày 26 - 10 - 2023
100%

Theo thông tin cảnh báo của Đài truyền hình Trung ương và một số nguồn thông tin khác, đồng thời theo tình hình thực tế sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm trong đó có chứa sinh vật biến đổi gen, sản phẩm của sinh vật biến đổi gen dùng làm nguyên liệu thực phẩm. Để tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm trong đó có sản phẩm thực phẩm chứa sinh vật biến đổi gen, sản phẩm của sinh vật biến đổi gen.

Ngày 25/10/2023, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh Hưng Yên ban hành Công văn số 181/QLCL-HCT về tăng cường quản lý thực phẩm biến đổi gen, theo đó Chi cục đề nghị:
1. Đề nghị Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, phòng Kinh tế thị xã, thành phố.
- Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên thị trường có chứa sinh vật biến đổi gen, sản phẩm của sinh vật biến đổi gen thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.
- Hướng dẫn ghi nhãn đối với hàng hóa chứa sinh vật biến đổi gen, sản phẩm của sinh vật biến đổi gen sử dụng làm thực phẩm theo đúng quy định.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát, hậu kiểm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên thị trường có chứa sinh vật biến đổi gen, sản phẩm của sinh vật biến đổi gen theo phân cấp quản lý.
2. Yêu cầu tổ chức, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý.
- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các quy định về ATTP, trong đó đối với đơn vị có sử dụng nguyên liệu, sản phẩm có sinh vật biến đổi gen, sản phẩm của sinh vật biến đổi gen theo đúng mục đích sử dụng khi nhập khẩu vào thị trường Việt Nam.
- Thực hiện nghiêm việc ghi nhãn đối với hàng hóa chứa sinh vật biến đổi gen, sản phẩm của sinh vật biến đổi gen sử dụng làm thực phẩm theo đúng quy định.
 
 

Tin mới nhất

Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn 2024(16/02/2024 12:27 CH)

Thu tiền tỉ từ trồng cam, bưởi theo hướng hữu cơ(02/02/2024 12:33 CH)

Nông dân Hưng Yên làm giàu từ trồng cây đào “tiến vua”(02/02/2024 12:30 CH)

Thông báo số 47/TB-UBND ngày 30/01/2024 của UBND tỉnh Hưng Yên v/v thông báo kết quả xếp hạng các...(30/01/2024 1:47 CH)

Phát triển du lịch nông thôn tỉnh Hưng Yên năm 2023(08/12/2023 12:40 CH)

Kết quả sản xuất nông nghiệp năm 2023, vụ Đông 2023-2024(29/11/2023 12:56 CH)

Tình hình sản xuất nông nghiệp tháng 11 năm 2023(24/11/2023 1:41 CH)

Kết quả xóa bỏ cây có chứa chất ma túy năm 2023(17/11/2023 1:55 CH)

°
53 người đang online