Về việc hướng dẫn biểu mẫu báo cáo về công tác quản lý chất lượng, vật tư nông nghiệp, chế biến và PTTT nông, lâm, thủy sản

Đăng ngày 17 - 11 - 2023
100%

Công văn số 1806/SNN-QLCL ngày 15/11/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT V/v hướng dẫn biểu mẫu báo cáo về công tác quản lý chất lượng, vật tư nông nghiệp, chế biến và PTTT nông, lâm, thủy sản

Thực hiện Công văn số 8160/BNN-CCPT ngày 13/11/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn biểu mẫu báo cáo về công tác quản lý chất lượng, chế biến và PTTT nông, lâm, thủy sản.

 Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các đơn vị trực thuộc: Thanh tra, Trồng trọt, Chăn nuôi, Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Bảo vệ thực vật, Thú y, Thủy sản; Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện/phòng Kinh tế thị xã, thành phố thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về công tác công tác quản lý chất lượng, vật tư nông nghiệp, chế biến và PTTT nông, lâm, thủy sản như sau:

1. Đề cương và Biểu mẫu báo cáo: Chi tiết tại tại Phụ lục I, II gửi kèm.

2. Thời hạn báo cáo:

- Báo cáo định kỳ hàng tháng: Gửi trước ngày 15 hàng tháng

- Báo cáo sơ kết 6 tháng: Gửi trước ngày 05/6 hàng năm.

- Báo cáo tổng kết năm: Gửi trước ngày 05/12 hàng năm.

Thời gian bắt đầu áp dụng: Từ tháng 11/2023.

3. Hình thức báo cáo:

Gửi báo cáo (dạng PDF và word) về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản)

Đề nghị các đơn vị trực thuộc Sở nêu trên, phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện/phòng Kinh tế thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai./.

 T11.CV đôn đốc báo cáo.pdf

 

Tin mới nhất

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(26/02/2024 7:32 SA)

Triển khai tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường (1/3/2024-31/3/2024)(26/02/2024 7:36 SA)

Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế trang trại và đẩy mạnh cơ giới hoá nông nghiệp...(23/02/2024 7:54 SA)

Tăng cường công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(22/02/2024 4:06 CH)

Về việc chuẩn bị lấy nước Đợt 2 phục vụ gieo cấy lúa vụ Xuân năm 2024(19/02/2024 7:26 SA)

Về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình OCOP năm 2024(07/02/2024 7:59 SA)

Về việc đăng ký phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024(01/02/2024 4:13 CH)

Chủ động các biện pháp phòng chống rét bảo vệ sản xuất nông nghiệp vụ Xuân năm 2024(26/01/2024 7:18 SA)

°
148 người đang online