Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Đăng ngày 20 - 11 - 2023
100%

Thông tư số 11/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 11/2023/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành 15/11/2023
Trích yếu Hướng dẫn vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Cơ quan ban hành Bộ NN-PTNT
Ngày có hiệu lực 01/01/2024
Loại văn bản Thông tư
Tài liệu đính kèm

Tin mới nhất

Quyết định số 23/2023/QĐ-UBND ngày 09/01/2024 ban hành Quy chế phối hợp quản lý người nước ngoài...(09/01/2024 3:29 CH)

Thông tư số 15/2023/TT-BNNPTNT ngày 18/12/2023 bãi bỏ các thông tư do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và...(19/12/2023 7:48 SA)

Thông tư số 14/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban...(15/12/2023 8:52 SA)

Nghị quyết số 399/2023/NQ-HĐND ngày 15/11/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên Quy định mức...(22/11/2023 1:15 CH)

Thông tư số 10/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thông...(17/11/2023 7:13 SA)

Thông tư số 09/2023/TT-BNNPTNT ngày của Bộ NN-PTNT Ban hành "Thông tư ban hành Danh mục thuốc...(27/10/2023 2:34 CH)

Quyết định số 14/2023/QĐ-UBND ngày 09/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên quyết định ban...(19/10/2023 2:46 CH)

Nghị quyết 395/2023/NQ-HĐND ngày 02/10/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên Quy định mức xây...(10/10/2023 1:43 CH)

°
81 người đang online