Về việc lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Xuân năm 2024

Đăng ngày 20 - 11 - 2023
100%

Công văn số 3164/UBND-KT1 ngày 20/11/2023 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ xuân năm 2024.

Theo Thông báo số 8128/TB-BNN-TL ngày 10/11/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2023-2024, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ, cụ thể gồm 2 đợt, tổng cộng 12 ngày như sau:

Đợt 1: Từ 0h00’ ngày 23/01 đến 24h00’ ngày 30/01/2024 (8 ngày);

Đợt 2: Từ 0h00’ ngày 18/02 đến 24h00’ ngày 21/02/2024 (4 ngày).

Trong thời gian trên, mực nước tại Trạm Thủy văn Hà Nội trong Đợt 1 duy trì khoảng 1,70÷1,90m; Đợt 2 các Nhà máy thủy điện sẽ vận hành bảo đảm dòng chảy đủ để ngăn mặn, mực nước cho các trạm bơm dã chiến và các công trình đã được nâng cấp hoạt động (mực nước tại trạm thủy văn Sơn Tây trung bình khoảng 1,80÷2,0m). Để tận dụng tối đa nguồn nước, bảo đảm cung cấp đủ nước cho toàn bộ diện tích gieo cấy vụ Xuân năm 2024 trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị tiếp tục thực hiện các nội dung tại Văn bản số 2565/UBND-KT1 ngày 22/9/2023 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tăng cường thực hiện giải pháp thích ứng với tình trạng thiếu hụt nguồn nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2023-2024.

2. Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn:

- Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị tập trung, huy động nguồn lực thực hiện nạo vét Đông Xuân và đắp đê Bắc Hưng Hải năm 2023-2024 hoàn thành Kế hoạch UBND tỉnh giao.

- Xây dựng Kế hoạch lấy nước đổ ải của tỉnh theo yêu cầu; tổng hợp phản ánh những khó khăn, vướng mắc phát sinh báo cáo Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời để chỉ đạo, tháo gỡ.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chức năng và các xã, phường, thị trấn tập trung thực hiện Kế hoạch nạo vét Đông Xuân và đắp đê Bắc Hưng Hải bảo đảm khối lượng, tiến độ; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch cây vụ Đông để làm đất gieo cấy lúa.

- Xây dựng Kế hoạch chi tiết lấy nước (đổ ải, tưới dưỡng) phục vụ gieo cấy lúa vụ Xuân 2024 phù hợp với Lịch lấy nước của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Kế hoạch điều hành hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải và gửi về Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn trước ngày 05/12/2023; tổ chức lấy nước hiệu quả, tuyệt đối không để phát sinh yêu cầu xả nước từ các hồ chứa thủy điện ngoài 2 đợt lấy nước nêu trên.

- Báo cáo số liệu diện tích có nước hàng ngày trong các đợt lấy nước về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

3. Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hưng Yên:

- Triển khai thực hiện nạo vét Đông Xuân và đắp đê Bắc Hưng Hải năm 2023-2024 hoàn thành Kế hoạch UBND tỉnh giao.

- Căn cứ Lịch lấy nước của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Kế hoạch điều hành hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải, Kế hoạch gieo cấy lúa của tỉnh; điều chỉnh phương án phòng chống hạn hán, thiếu nước và gửi về Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn trước ngày 05/12/2023 để thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt để thực hiện (khi xảy ra hạn hán, thiếu nước).

- Khi nguồn nước cho phép, chủ động vận hành hệ thống công trình thủy lợi lấy nước đổ ải sớm; đồng thời lấy tích trữ nước vào hệ thống kênh mương để phục vụ sản xuất nông nghiệp.

- Phân công lãnh đạo và công nhân trực vận hành công trình để lấy nước nhanh, an toàn, hiệu quả; hằng ngày báo cáo tiến độ đổ ải và những khó khăn, vướng mắc phát sinh về Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn.

4. Công ty Điện lực đảm bảo cấp đủ điện cho các trạm bơm lấy nước 24/24; xử lý nhanh chóng, kịp thời sự cố điện (nếu có).

3164 cv .pdf

Tin mới nhất

Công văn số 314/UBND-NC ngày 06/02/2024 của UBND tỉnh Hưng Yên V/v thực hiện Công điện số...(07/02/2024 9:05 SA)

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên về chủ động phòng, chống rét đạm, rét hại kéo dài(26/01/2024 7:11 SA)

Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam...(17/01/2024 12:59 CH)

Kế hoạch số 24/KH-SNN ngày 12/01/2024 Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2024(12/01/2024 7:59 SA)

Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 10/1/2024 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực,...(11/01/2024 2:30 CH)

Chỉ thị 10/CT-UBND ngày 21/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc tăng cường các biện...(22/12/2023 1:29 CH)

Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi(24/11/2023 8:52 SA)

Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 10/11/2023 của UBND tỉnh Hưng Yên về Tổ chức Cuộc thi "Khởi nghiệp...(10/11/2023 2:22 CH)

°
41 người đang online