Về việc rà soát và xác nhận diện tích hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023 và dự kiến năm 2024

Đăng ngày 20 - 11 - 2023
100%

Công văn số 1835/SNN-TL ngày 17/11/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên V/v rà soát và xác nhận diện tích hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023 và dự kiến năm 2024.

Căn cứ Nghị định 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi; Nghị quyết số 354/NQ-HĐND ngày 22/3/2023 của HĐND tỉnh Hưng Yên về việc thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Để có cơ sở trình UBND tỉnh phê duyệt khối lượng công việc, diện tích được hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi làm căn cứ cho việc xây dựng Dự toán năm 2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phòng Kinh tế), Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hưng Yên (Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn) rà soát, tổng hợp và xác nhận diện tích hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023 và dự kiến năm 2024 theo biểu mẫu 1 và biểu mẫu 2 gửi kèm theo.

 Kết quả rà soát, tổng hợp gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Thủy lợi) trước ngày 25/11/2023 để Sở trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố và Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hưng Yên phối hợp thực hiện./.        

Công văn đề nghị rà soát diện tích năm 2024.pdf

Tin mới nhất

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Cúm gia cầm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(26/02/2024 7:32 SA)

Triển khai tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường (1/3/2024-31/3/2024)(26/02/2024 7:36 SA)

Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế trang trại và đẩy mạnh cơ giới hoá nông nghiệp...(23/02/2024 7:54 SA)

Tăng cường công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(22/02/2024 4:06 CH)

Về việc chuẩn bị lấy nước Đợt 2 phục vụ gieo cấy lúa vụ Xuân năm 2024(19/02/2024 7:26 SA)

Về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình OCOP năm 2024(07/02/2024 7:59 SA)

Về việc đăng ký phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024(01/02/2024 4:13 CH)

Chủ động các biện pháp phòng chống rét bảo vệ sản xuất nông nghiệp vụ Xuân năm 2024(26/01/2024 7:18 SA)

°
7 người đang online