Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 20/11/2023

Đăng ngày 21 - 11 - 2023
100%

Tổng diện tích trồng rau màu vụ Đông năm 2023 là 6.473,5 ha; diện tích thu hoạch rau vụ Động là 825 ha.

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các địa phương:

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Công văn 1728/SNN-TrTr ngày 03/11/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên về việc đẩy nhanh tiến độ trồng cây vụ Đông, chuẩn bị sản xuất vụ Xuân và chủ động điều khiển ra hoa trên nhãn, vải.

- Tập trung mở rộng diện tích trồng cây vụ đông bằng các loại cây rau màu ngắn ngày và nhóm cây ưa lạnh để đảm bảo hoàn thành kế hoạch tỉnh giao; đồng thời tiến hành chăm sóc, bảo vệ cho những diện tích cây vụ đông đã trồng.

- Tranh thủ thời tiết khô hanh, huy động tối đa nguồn lực, phương tiện máy móc để cày ải, cày lật đất trên những diện tích không có kế hoạch trồng cây vụ đông; trên những diện tích đang trồng và có kế hoạch trồng cây vụ đông, tiến hành khoanh vùng, giữ nước, đảm bảo đủ nguồn nước tưới cho cây vụ đông, nhưng không gây ảnh hưởng đến việc gạn tháo nước để cày ải và làm công tác thủy lợi nội đồng.

- Thu hoạch nhanh những diện tích rau, màu và cây ăn quả đã đến kỳ thu hoạch để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm; tuân thủ nghiêm thời gian cách ly thuốc BVTV, phân bón để đảm bảo ATVSTP.

20-11-2023.pdf

Tin mới nhất

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 23/02/2024(23/02/2024 3:58 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 16/02/2024(16/02/2024 1:22 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 15/12/2023(15/12/2023 12:40 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 11/12/2023(11/12/2023 12:39 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 05/12/2023(05/12/2023 12:29 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 30/11/2023(30/11/2023 12:32 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 30/10/2023(06/11/2023 3:42 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 30/10/2023(31/10/2023 7:36 SA)

°
51 người đang online