Thông báo tình hình sinh vật gây hại 07 ngày qua (từ ngày 26/10/2023 - 01/11/2023)

Đăng ngày 08 - 11 - 2023
100%

Thời tiết tuần qua trời trời nhiều mây, có mưa rào rải rác, ngày nắng, nhiệt độ dao động từ 22 - 32 độ C. Nhìn chung, thời tiết thuận lợi cho trồng, chăm sóc cây vụ Đông và cây trồng phát triển.

NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 07 NGÀY QUA
1. Trên cây rau màu vụ Đông
- Bệnh lở cổ rễ tiếp tục xuất hiện và gây hại nhẹ, cục bộ trên rau màu, chủ yếu ở một số ruộng trũng, ruộng thoát nước kém.
- Sâu xanh, sâu khoang gây hại rải rác trên các loại rau ăn lá, mật độ phổ
biến 1-3 con/m2, nơi cao 5-7 con/m2; sâu đục quả đậu đỗ gây hại nhẹ, rải rác.
- Bệnh sương mai, thán thư phát sinh và gây hại nhẹ, rải rác trên bí, dưa chuột, tỷ lệ hại phổ biến 3-5% số lá, nơi cao 7 -10% số lá (cấp bệnh 1-3). Ngoài ra bọ trĩ, bọ phấn, rệp muội gây hại nhẹ, rải rác.
- Bệnh héo xanh xuất hiện và gây hại nhẹ, rải rác trên cà chua, khoai tây.
- Trên cây Ngô: Sâu keo mùa thu xuất hiện gây hại cục bộ, mật độ nơi cao
2 - 3 con/m2. Nông dân tiếp tục phòng trừ những nơi có mật độ sâu cao đạt kết quả tốt. Ngoài ra sâu khoang, sâu xám gây hại nhẹ, rải rác.
- Các cây rau khác (nhóm rau gia vị…): Sâu bệnh gây hại không đáng kể.
2. Trên cây ăn quả
- Cây có múi: Bệnh vàng lá thối rễ, bệnh vàng lá gân xanh tiếp tục gây hại nhẹ, cục bộ; Nhện trắng, nhện rám vàng xuất hiện và gây hại nhẹ, rải rác.
- Ruồi đục quả gây hại nhẹ trên một số cây ăn quả bước vào giai đoạn quả chín sinh lý (bưởi, ổi…), nhất là ở các vườn trồng dầy, ít áp dụng các biện pháp phòng trừ.
DỰ KIẾN TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI
1. Trên cây rau màu
- Bệnh lở cổ rễ tiếp tục xuất hiện và gây hại giai đoạn mới trồng đến khi phát triển sinh khối, chủ yếu ở những ruộng thoát nước kém.
- Trên rau ăn lá: Sâu xanh, sâu khoang gây hại rải rác trên các loại rau ăn lá, Bọ nhảy gây hại cục bộ những ruộng chuyên trồng rau họ hoa thập tự; sâu đục quả đậu đỗ gây hại nhẹ, rải rác.
- Trên bí, dưa chuột: Bệnh sương mai, phấn trắng gây hại nhẹ rải rác. Ngoài ra, ruồi đục vàng, rệp muội, bọ trĩ gây hại nhẹ, cục bộ.
- Trên Khoai tây, cà chua: Bệnh héo xanh xuất hiện và gây hại rải rác (chủ yếu
trên giống khoai tây Hà Lan).
- Trên Ngô: Sâu keo mùa thu tiếp tục gây hại cục bộ, chủ yếu ở những khu vực trồng trồng xen kẹp với cây trồng khác.
- Các cây rau khác (nhóm rau gia vị…): Sâu bệnh gây hại không đáng kể.
2. Trên cây ăn quả
- Trên cây có múi: Bệnh vàng lá - thối rễ tiếp tục xuất hiện cục bộ ở một số vườn trồng trên đất chua, ít sử dụng chế phẩm sinh học, phân hữu cơ vi sinh, vườn thoát nước kém trong mùa mưa và bị tuyến trùng hại rễ. Ngoài ra Bệnh khô cuống quả, bệnh greenning, nhện trắng, nhện rám vàng, bọ trĩ, rệp sáp gây hại nhẹ rải rác.
- Ruồi đục quả tiếp tục gây hại gia tăng trên một số cây ăn quả (cây có múi, ổi và rau quả như mướp, bí…), nhất là ở các vườn trồng dầy, ít áp dụng các biện pháp phòng trừ.
ÐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ HOẶC CÁC CHỦ TRƯƠNG CẦN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN Ở ÐỊA PHƯƠNG
1. Trên cây rau màu
- Tiếp tục tranh thủ thời tiết thuận lợi để tiếp tục chủ động trồng cây vụ Đông theo đúng lịch thời vụ với từng loại cây trồng.
- Theo dõi chặt chẽ sâu bệnh trên rau màu; khuyến cáo nông dân tăng cường sử dụng phân hữu cơ ủ mục với vôi bột hoặc các chế phẩm sinh học để bón nhằm cung cấp dinh dưỡng để rau màu phát triển tốt, đồng thời góp phần cải tạo đất, làm giảm nguồn dịch hại tồn tại trong đất.
- Khuyến cáo nông dân ưu tiên sử dụng thuốc BVTV sinh học, chế phẩm Nano bạc, Nano đồng để phòng trừ sâu, bệnh trên rau màu (nhất là ở thời điểm trước thu hoạch) nhằm đảm bảo an toàn VSTP.
- Trên ngô: Hướng dẫn nông dân phòng trừ sâu keo mùa thu trên ngô vụ
Đông bằng các biện pháp như: Sử dụng bẫy, bả chua ngọt để diệt trưởng thành, ngắt bỏ ổ trứng, những nơi có mật độ sâu cao phun trừ bằng những loại thuốc như: Dylan 2EC, Comda Gold 5WG, Radiant 60SC, Match 50EC....tập trung phun trừ sớm khi sâu tuổi nhỏ (tuổi 1-3).
- Đối với nhóm rau gia vị: Sâu bệnh gây hại không đáng kể nên không cần áp dụng biện pháp hóa học để phòng trừ.
2. Trên cây ăn quả
- Cây có múi: Theo dõi chặt chẽ các đối tượng sâu bệnh chính; Hướng dẫn nông dân phòng trừ kịp thời theo nguyên tắc “4 đúng”. Ngoài ra, cần thường xuyên vệ sinh đồng ruộng, nhổ bỏ những cây xuất hiện triệu chứng bệnh greening để tránh nguồn bệnh lây lan trên đồng ruộng.
- Ðối với Ruồi đục quả gây hại các loại cây ăn quả:
Thường xuyên áp dụng các biện pháp phòng trừ Ruồi đục quả trên các vườn cam, quýt, bưởi và nhóm cây ăn quả khác (nhất là ở thời kỳ quả bước vào giai đoạn chín sinh lý đến khi thu hoạch) bằng các biện pháp như: Bao quả, sử dụng bẫy Feromol, bẫy xua đuổi hoặc phun một số chế phẩm chiết xuất từ thảo mộc có tính xua đuổi ruồi vàng như Support Ruồi vàng, Chivi.
Vệ sinh đồng ruộng, thu gom những quả bị rụng, bộ phận cây mang tàn dư sâu, bệnh để tiêu hủy nhằm giảm nguồn sâu, bệnh phát tán lây lan trên đồng ruộng.

Tin mới nhất

Thông báo tình hình sinh vật gây hại 01 tháng qua (từ ngày15/01/2024- 15/02/2024)(16/02/2024 12:44 CH)

Thông báo tình hình sinh vật gây hại 07 ngày qua (từ ngày 16/11/2023 - 22/11/2023)(23/11/2023 7:11 SA)

Thông báo tình hình sinh vật gây hại 07 ngày qua (từ ngày 09/11/2023 - 15/11/2023)(16/11/2023 8:22 SA)

Thông báo tình hình sinh vật gây hại 01 tháng qua (từ ngày 15/0/2023 - 15/11/2023)(16/11/2023 8:16 SA)

Thông báo tình hình sinh vật gây hại 07 ngày qua (từ ngày 02/11/2023 - 08/11/2023)(09/11/2023 7:59 SA)

Thông báo tình hình sinh vật gây hại 07 ngày qua (từ ngày 26/10/2023 - 01/11/2023)(01/11/2023 2:59 CH)

Thông báo tình hình sinh vật gây hại 07 ngày qua (từ ngày 19/10/2023 - 25/10/2023)(25/10/2023 3:48 CH)

Thông báo tình hình sinh vật gây hại 07 ngày qua (từ ngày 15/9/2023 - 15/10/2023)(18/10/2023 1:21 CH)

°
17 người đang online