Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đăng ngày 05 - 12 - 2023
100%

Quyết định số 2594/QĐ-UBND ngày 04/12/2023 của UBND tỉnh Hưng Yên về công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở nông Nghiệp và phát triển nông thôn

STTT

Mã số thủ tục hành chính

Tên thủ tục

hành chính

Thời hạn

giải quyết

Phí, lệ phí

(nếu có)

Địa điểm tiếp nhận

Dịch vụ công trực tuyến

Căn cứ

pháp lý của thủ tục hành chính

A

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

1

1.011999

Thu hồi Thẻ giám định viên quyền đối với giống cây trồng theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân

02 tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu thu hồi đến khi người được cấp Thẻ có ý kiến

Không

Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Hưng Yên, số 02, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

- Nộp hồ sơ: Điểm tiếp nhận hồ sơ: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Nhận kết quả: Điểm trả kết quả tập trung.

Một phần

- Khoản 4 Điều 112 Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 của Chính phủ;

- Khoản 3 Điều 201 của Luật Sở hữu trí tuệ.

 

2

1.012000

Thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền đối với giống cây trồng theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân

02 tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu thu hồi đến khi tổ chức được cấp Giấy chứng nhận có ý kiến

Không

Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Hưng Yên, số 02, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

- Nộp hồ sơ: Điểm tiếp nhận hồ sơ: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Nhận kết quả: Điểm trả kết quả tập trung.

Một phần

- Khoản 4 Điều 113 Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 của Chính phủ;

- Khoản 2 Điều 201 của Luật Sở hữu trí tuệ.

 

3

1.012001

 

Cấp thẻ giám định viên quyền đối với giống cây trồng

01 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Không

Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Hưng Yên, số 02, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

- Nộp hồ sơ: Điểm tiếp nhận hồ sơ: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Nhận kết quả: Điểm trả kết quả tập trung.

Một phần

- Khoản 2 Điều 112 Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 của Chính phủ;

- Khoản 3 Điều 201 Luật Sở hữu trí tuệ.

 

4

1.012002

 

Cấp lại Thẻ giám định viên quyền đối với giống cây trồng

- Quyết định cấp lại thẻ giám định viên: 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ;

- Trường hợp Thẻ giám định viên quyền đối với giống cây trồng bị lỗi do UBND tỉnh gây ra: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của người được cấp Thẻ.

Không

Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Hưng Yên, số 02, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

- Nộp hồ sơ: Điểm tiếp nhận hồ sơ: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Nhận kết quả: Điểm trả kết quả tập trung.

Một phần

 Khoản 3 Điều 112 Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 của Chính phủ

 

5

1.012003

 

Cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền đối với giống cây trồng

01 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Không

Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Hưng Yên, số 02, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

- Nộp hồ sơ: Điểm tiếp nhận hồ sơ: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Nhận kết quả: Điểm trả kết quả tập trung.

Một phần

- Khoản 2 Điều 113 Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 của Chính phủ;

- Khoản 78 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022.

 

6

1.012004

Cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền đối với giống cây trồng

- Quyết định Cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền đối với giống cây trồng: 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ;

- Trường hợp Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền đối với giống cây trồng bị lỗi do UBND: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của tổ chức giám định quyền đối với giống cây trồng. 

Không

Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Hưng Yên, số 02, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

- Nộp hồ sơ: Điểm tiếp nhận hồ sơ: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Nhận kết quả: Điểm trả kết quả tập trung.

 

Một phần

Khoản 2, Khoản 3 Điều 113 Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 của Chính phủ

 

Tin mới nhất

Tài liệu hướng dẫn sử dụng các tiện ích tài khoản định danh điện tử mức 1, 2 trên ứng dụngVNEID(22/02/2024 2:30 CH)

Công bố kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp...(06/02/2024 1:46 CH)

Công bố kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp...(05/01/2024 7:58 SA)

Về việc tổng kết thi đua, khen thưởng toàn ngành nông nghiệp Hưng Yên năm 2023(22/12/2023 10:38 SA)

Công tác đối ngoại của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên(16/11/2023 1:30 CH)

Hưởng ứng và tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến "Tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng,...(16/11/2023 1:27 CH)

Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023(15/11/2023 1:59 CH)

Hướng dẫn sử dụng tài khoản Vneid trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh(08/11/2023 8:56 SA)

°
23 người đang online