Kết quả thực hiện công tác thanh niên của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 07 - 11 - 2023
100%

Được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Sở, công tác thanh niên tại Sở và các đơn vị trực thuộc có nhiều chuyển biến tích cực, qua đó xây dựng thế hệ thanh niên của ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên phát triển toàn diện, giàu lòng yêu nước, có ý chí tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, hoài bão, khát vọng vươn lên xây dựng đất nước; có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật; có sức khỏe và lối sống lành mạnh; có văn hóa, kiến thức, trình độ học vấn, kỹ năng sống, nghề nghiệp; năng động, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ; tăng cường các hoạt động đối thoại với thanh niên; kịp thời tổng hợp các kiến nghị, đề xuất hợp pháp, chính đáng của thanh niên để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Hiện Tổng số đoàn viên thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Nông nghiệp và PTNT: 91 đoàn viên; 100% đoàn viên là cán bộ, công chức, viên chức người lao động thuộc Sở.

Sở đã cử 01 Lãnh đạo Sở tham gia chuẩn bị, dự hội nghị và phát biểu  đối thoại với thanh niên của năm 2022 và 2023 do UBND tỉnh tổ chức; trong hội nghị đại diện Sở đã giải đáp kịp thời ý kiến, kiến nghị của thanh niên về giải pháp hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; giải pháp cải thiện tình trạng “được mùa mất giá”, giải cứu nông sản, thanh niên có cơ hội tham gia vào chuyển đổi số để phát triển kinh tế cho cá nhân và gia đình ... Thông qua việc triển khai thực hiện các Đề án, Dự án, chương trình, kế hoạch của ngành để thực hiện các cơ chế, chính sách, góp phần hỗ trợ người dân (trong đó có thanh niên) phát triển hoạt động sản xuất,tiêu thụ sản phẩm.

 Công tác đào tạo, tập huấn cho ĐVTN được Đảng ủy và Lãnh đạo Sở quan tâm, chú trọng, 100% các phòng, ban, đơn vị đã tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng số đảm bảo có năng lực phù hợp thực hiện nhiệm vụ được giao, nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số. Hàng năm, Sở phát động các hoạt động thi đua sáng tạo trong hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong toàn ngành Nông nghiệp và PTNT. Qua đó, các ĐVTN đã tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào phát động, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ vào lĩnh vực nông nghiệp, nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học, góp phần xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số.

 Các hoạt động văn hóa, thể thao, hoạt động tình nguyện được Đảng ủy, Lãnh đạo Sở quan tâm, tạo điều kiện cho các ĐVTN tham gia các giải thể thao do Công đoàn ngành, Đoàn TNCS HCM tỉnh tổ chức; các hoạt động tình nguyện: hiến máu nhân đạo, uống nước nhớ nguồn, ... và phong trào tình nguyện vì cộng đồng, xã hội; phát triển kinh tế - xã hội; khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; bảo vệ môi trường; giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh quốc gia. Trong năm, các đoàn viên tham gia các giải thi đấu thể thao, văn hóa 

Trong năm, Sở đã triển khai và thực hiện có hiệu quả các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của Đất nước, của Đảng, của dân tộc như: Kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2),  ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4), ngày sinh nhật Bác (19/5); ngày Thương binh liệt sỹ 27/7, Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9); Ngày chuyển đổi số quốc gia, tỉnh (10/10), ...  thông qua các hoạt động đó nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên về truyền thống vẻ vang của Đảng, của Đoàn, của ngành góp phần bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, tư tưởng chính trị và lòng tự hào dân tộc, truyền thống hào hùng của quê hương, đất nước.

 

Tin mới nhất

Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn 2024(16/02/2024 12:27 CH)

Thu tiền tỉ từ trồng cam, bưởi theo hướng hữu cơ(02/02/2024 12:33 CH)

Nông dân Hưng Yên làm giàu từ trồng cây đào “tiến vua”(02/02/2024 12:30 CH)

Thông báo số 47/TB-UBND ngày 30/01/2024 của UBND tỉnh Hưng Yên v/v thông báo kết quả xếp hạng các...(30/01/2024 1:47 CH)

Phát triển du lịch nông thôn tỉnh Hưng Yên năm 2023(08/12/2023 12:40 CH)

Kết quả sản xuất nông nghiệp năm 2023, vụ Đông 2023-2024(29/11/2023 12:56 CH)

Tình hình sản xuất nông nghiệp tháng 11 năm 2023(24/11/2023 1:41 CH)

Kết quả xóa bỏ cây có chứa chất ma túy năm 2023(17/11/2023 1:55 CH)

°
46 người đang online