Kết quả xóa bỏ cây có chứa chất ma túy năm 2023

Đăng ngày 17 - 11 - 2023
100%

Công tác xóa bỏ cây có chứa chất ma túy được Đảng ủy và Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, có sự phối hợp tốt giữa các đơn vị có liên quan. Công tác tuyên truyền phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới bằng nhiều hình thức đến các cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong phòng, chống, xóa bỏ cây chứa chất ma túy ở các địa phương.

Từ 15/12/2022 đến 15/11/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT đã thường xuyên chỉ đạo, phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác rà soát, kiểm tra nhằm phát hiện và xử lý các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trồng cây có chứa chất ma túy trên địa bàn. Qua kiểm tra, rà soát chưa phát hiện tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nào trồng, tái trồng cây ma túy.

Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác chỉ đạo phòng, chống trồng cây chứa chất ma túy và xóa bỏ cây có chứa chất ma túy, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, phổ biến thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác phòng chống ma tuý trên các phương tiện thông tin đại chúng như Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, website ngành nông nghiệp và PTNT...; Ngoài ra, lồng ghép tuyên truyền, phổ biến qua các lớp tập huấn của các phòng, đơn vị chuyên môn thuộc Sở cho đông đảo các đối tượng, nhân dân trong toàn tỉnh.

Tin mới nhất

Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn 2024(16/02/2024 12:27 CH)

Thu tiền tỉ từ trồng cam, bưởi theo hướng hữu cơ(02/02/2024 12:33 CH)

Nông dân Hưng Yên làm giàu từ trồng cây đào “tiến vua”(02/02/2024 12:30 CH)

Thông báo số 47/TB-UBND ngày 30/01/2024 của UBND tỉnh Hưng Yên v/v thông báo kết quả xếp hạng các...(30/01/2024 1:47 CH)

Phát triển du lịch nông thôn tỉnh Hưng Yên năm 2023(08/12/2023 12:40 CH)

Kết quả sản xuất nông nghiệp năm 2023, vụ Đông 2023-2024(29/11/2023 12:56 CH)

Tình hình sản xuất nông nghiệp tháng 11 năm 2023(24/11/2023 1:41 CH)

Kết quả thực hiện công tác thanh niên của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên(07/11/2023 2:03 CH)

°
32 người đang online