Tổng kết Triển khai phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”

Đăng ngày 29 - 10 - 2023
100%

Thực hiện Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh về triển khai phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”; Sở đã ban hành Kế hoạch số 217/KH-SNN ngày 14/10/2023 về phát động phong trào thi đua đặc biệt “Ngành Nông nghiệp và PTNT đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”. Đảng ủy, Lãnh đạo Sở quan tâm, phong trào thi đua đã được lan tỏa trong ngành Nông nghiệp và PTNT. Các cán bộ, CCVCNLĐ của Sở vừa thực hiện tốt biện pháp 5K phòng dịch, vừa hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, đảm bảo sức khỏe, công việc đều được hoàn thành tốt trong thời kỳ giãn cách xã hội, không để công việc tồn đọng dù bị cách ly.

Sau khi triển khai phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”. Sở đã có những kết quả nổi bật như sau:

1. Tuyên truyền

Tuyên truyền tới các đơn vị trực thuộc Sở và thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, thủ tướng Chính phủ, tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tắc phòng, chống đại dịch Covid-19.

Triển khai toàn diện, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp, huy động viên, khích lệ toàn bộ công chức, viên chức và người lao động Ngành Nông nghiệp tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19 nhằm ngăn chặn, đẩy lùi bằng được, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cơ quan làm việc và cộng đồng; bảo vệ sức khỏe, tính mạng của CCVCNLĐ là trên hết. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, điều hành, thực hiện các nhiệm vụ để đáp ứng yêu cầu cấp bách của công tác phòng, chống đại dịch.

Công tác tuyên truyền phong trào thi đua được thực hiện đa dạng hóa với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như tuyên truyền qua hệ thống Đài truyền thanh, qua hệ thống Zalo, Facebook, Website Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cấp phát hành tài liệu truyền thông do tỉnh cấp, sản xuất và lắp đặt pa nô, áp phích, băng rôn tuyên truyền; thông qua các hội nghị triển khai, tập huấn trực tiếp, trực tuyến...qua đó đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với phong trào thi đua nói chung và công tác giảm nghèo nói riêng.

2. Phát triển kinh tế - xã hội

Thi đua phát huy sáng kiến, giải pháp ổn định sản xuất, cung ứng hàng hóa, xuất nhập khẩu, thúc đẩy tăng năng suất lao động và hiệu quả công tác, huy động các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống đại dịch, góp phần phục hồi sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trình UBND tỉnh những báo cáo nhanh, báo cáo nghiên cứu tác động của dịch Covid-19 tác động tiêu cực đến tình hình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông sản trên địa bàn tỉnh, để các cấp chức năng kịp thời đưa ra các giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cho người dân gặp khó khăn trong đại dịch vừa qua.

Tham mưu cho UBDN tỉnh, đưa ra một số giải pháp tháo gỡ khó khăn và đẩy mạnh công tác triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm. Thường xuyên theo dõi tình hình sản xuất và lưu thông hàng hóa nhất là hàng nông sản trên địa bàn tỉnh, không để bị ứ đọng, kịp thời thông báo tình hình đến các doanh nghiệp và người sản xuất để chủ động trong điều chỉnh kế hoạch sản xuất và nhu cầu của thị trường tiêu thụ. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác quản lý chất lượng, chế biến nông sản phục vụ nhu cầu tiêu thụ, xuất khẩu; tăng cường kết nối tiêu thụ sản phẩm trong nước và xuất khẩu.

Đề nghị UBND cấp huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND cấp xã chủ động nguồn cung thực phẩm phẩm tại các địa phương theo phương án "4 tại chỗ" để phòng chống dịch Covid-19.

Phối hợp với các UBND cấp huyện và một số Ban, ngành khác đánh giá tình hình nông sản đến kỳ thu hoạch. Xây dựng phương án thu hoạch, sơ chế, chế biến, giết mổ và bảo quản, tiêu thụ cụ thể trong điều kiện dịch bệnh. Sẵn sang lực lượng tham gia thu hoạch, vận chuyển nông sản giúp nông dân, đảm bảo nông sản được tiêu thụ kịp thời, không ứ đọng. Rà soát, chuẩn bị kỹ các điều kiện cho mùa vụ sản xuất tiếp theo. Tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà máy chế biến nông lâm thủy sản, cơ sở giết mổ gia súc gia cầm vừa đáp ứng yêu câu phòng chống dịch, vừa không lãm đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng, ảnh hưởng đến sinh kế của người dân trước mắt và lâu dài; có hướng dẫn chuyên môn cụ thể để các đơn vị bị yêu cầu dừng hoạt động vì dịch tuân thủ thực hiện và sớm hoạt động trở lại.

3. Chiến lược tiêm vắc xin phòng Covid-19

Triển khai hiệu quả, an toàn chiến lược vắc xin phòng Covid 19 nhằm đạt tỉ lệ miễn dịch cồng đồng. 100% toàn thể CCVCNLĐ của Ngành đăng ký tiêm vắc xin ít nhất 3 mũi nhắc lại; không có kén chọn vắc xin hoặc ngại tiêm vắc xin

Ưu tiên tiêm phòng vắc xin phòng Covid - 19 cho lái xe vận tải hàng hóa, tổ chức hoạt động vận tải, lưu thông hàng hóa phù hợp với tình hình dịch bệnh theo quy định đảm bảo an toàn, liên thông, thống nhất, thông suốt giữa các tỉnh, thành phố. Đề xuất tiêm vắc xin cho các đối tượng tham gia chuỗi sản xuất, thu hoạch, sơ chế, chế biến, giết mổ, tiêu thụ và bảo quản sản phẩm nông sản.

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; để đảm bảo các lớp tập huấn tổ chức được an toàn, thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, Sở chỉ đạo: kiểm tra, rà soát các cán bộ được cử tham gia các lớp đào tạo, tập huấn xây dựng nông thôn mới năm 2021, đảm bảo là những cán bộ đã được tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 qua 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong thời gian 06 tháng và không đi về từ các khu vực có nguy cơ cao (cấp 3), nguy cơ rất cao (cấp 4) ít nhất 07 ngày hoặc không có tiếp xúc gần với những đối tượng F1, F0 COVID-19. 2. Chụp ảnh Giấy xác nhận đã tiêm phòng COVID-19 hoặc kết quả tiêm phòng COVID-19 trong các ứng dụng phòng chống dịch COVID-19 (Sổ sức khỏe điện tử, PC-COVID ….) hoặc giấy xác nhận đã khỏi bệnh COVID-19.

Sở đã rà soát, tổng hợp, đăng ký nhu cầu tiêm vắc xin cho các đối tượng trực tiếp tham gia vào chuỗi sản xuất, thu hoạch, chế biến, cung ứng và tiêu thụ thuộc lĩnh vực nông, lâm, thủy sản gồm: 55 đơn vị; đăng ký tiêm cho 2.284 người, cụ thể:  đối tượng thuộc Ngành Trồng trọt: 787 người; đối tượng thuộc Ngành Chăn nuôi: 1.943 người; đối tượng thuộc Thủy sản: 4 người

4. Tình hình trật tự, an ninh, ổn định chính trị

Thi đua giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; chủ động đấu tranh với các thế lực phản động, thù địch trong và ngoài nước lợi dụng tình hình đại dịch để gây rối, chống phá.

Cơ quan Sở gồm 02 bảo vệ, phân công trực 24/24 giờ các ngày trong năm. Tình hình an toàn, an ninh, trật tự trong cơ quan tương đối ổn định, nhất là trong các dịp lễ, tết. Lãnh đạo Sở thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác an ninh trật tự cơ quan, không để xảy ra tình trạng phức tạp ảnh hưởng đến an ninh chính trị - trật tự và an toàn xã hội trong cơ quan. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện tốt.

Được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, lãnh đạo Sở về xây dựng đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”, Sở đã ban hành các văn bản chỉ đạo bảo đảm an ninh trật tự tại cơ quan; xây dựng nội quy, quy chế cơ quan, trong đó công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phòng chống cháy nổ và 100% cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt các nội quy, quy chế, xây dựng cơ quan đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”;

Năm 2021, dịch Covid-19 diễn ra phức tạp trên cả nước nói chung, của tỉnh nói riêng. Nhằm chủ động kiểm soát dịch bệnh xảy ra tại cơ quan nói riêng, trên địa bàn tỉnh nói chung, Sở đã chỉ đạo quyết liệt các phòng, ban, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của tỉnh, Trung ương về phòng, chống dịch Covid -19.

Hàng năm, Đảng bộ Sở chỉ đạo và hướng dẫn của Sở về công tác bảo đảm an ninh, trật tự gắn với các phong trào thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, qua đó 100% đảng viên, cán bộ, công chức thực hiện tốt các nội quy, quy chế và xây dựng cơ quan đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”.

Đảng bộ, Lãnh đạo Sở đã quán triệt Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an tới toàn thể CBCCVC trong cơ quan, đơn vị; triển khai thực hiện có kế hoạch, biện pháp bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ cơ quan; phối hợp với cơ quan Công an phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn. Sở đã thực hiện tốt công tác phòng, chống cháy nổ, kiểm tra các đối tượng, ra vào Sở; lắp camera, hệ thống đèn chiếu sáng khu vực xung quanh tòa nhà trụ sở, bảo vệ Sở thường xuyên đi kiểm tra, rà soát trong ngày nhằm đảm bảo theo dõi, kiểm soát người ra.

Sở đã thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống Covid; tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt đến CCVCNLĐ thực hiện các các giải pháp: đeo khẩu trang, sử dụng nước sát khuẩn, vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc, ...; 100% cán bộ, công chức, viên chức đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19; thực hiện treo mã QR code tại cổng vào của cơ quan nhằm kiểm soát ghi nhận các hoạt động ra/ vào trụ sở, yêu cầu mọi cá nhân, tổ chức đến làm việc phải cài đặt, sử dụng Bộ giải pháp và tuân thủ việc quét mã QR code trước khi vào trụ sở làm việc của cơ quan; phối hợp với công an phường Hiến Nam kịp thời khoanh vùng, cách ly y tế các đối tượng cơ nguy cơ lây nhiễm Covid-19. Thực hiện nghiêm biện pháp 5K và phun thuốc khử khuẩn tại nơi làm việc.

Xây dựng lực lượng bảo vệ, lực lượng dân quân tự vệ cơ quan trong sạch, vững mạnh. Trang bị phương tiện, công cụ hỗ trợ điều kiện làm việc đối với lực lượng bảo vệ cơ quan nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

Thi đua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; tuyên truyền sâu rộng để người dân hiểu, tin tưởng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBDN tỉnh và chính quyền các cấp triển khai.

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19, các hoạt động xúc tiến thương mại, Hội chợ, Triển lãm, Hội nghị gia thương về quảng bá, tiêu thụ sản phẩm OCOP của tỉnh không thể thực hiện được. Vì vậy, việc quảng bá, duy trì và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm OCOP của tỉnh đã được Sở chỉ đạo xây dựng trang thông tin điện tử Website Chương trình OCOP tỉnh, nhằm tiêu thụ sản phẩm cho người dân. Hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các chủ thể sản xuất sản phẩm OCOP đẩy mạnh thực hiện ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh; quản lý quá trình sản xuất, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, áp dụng hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm OCOP trực tuyến nhằm thích ứng với tình hình dịch Covid-19.

Xây dựng hệ thống nhận diện, thương hiệu, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, tích hợp hệ thống truy xuất sản phẩm OCOP (hy.check.net.vn) để nâng cao hình ảnh thương hiệu, giá trị sản phẩm OCOP trên thị trường;

Tuyên truyền đến các lái xe thực hiện chuỗi cung ứng nông sản về triển khai mở "luồng xanh" ưu tiên cho những xe vận chuyển hành hóa có mã nhận diện QR Code để thuận lợi trong lưu thông hành hóa khi đến những địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg thì việc lưu thông hành hóa thủy sản, nông sản đi qua chốt kiểm soát của tỉnh và các địa phương khác đã nhanh chống, thuận lợi hơn, không còn cảnh ùn tắc tại các điểm kiểm soát dịch bệnh, hạn chế bị tồn đọng sản phẩm thủy sản.

Chỉ đạo CCVCNLĐ có sử dụng Bộ giải pháp công nghệ hỗ trợ phòng, chống và truy vết Covid-19 trong cộng đồng gồm các ứng dụng: Bluezone, NCOVI; thực hiện treo mã QR code tại cổng vào của cơ quan nhằm kiểm soát ghi nhận các hoạt động ra, vào trụ sở, yêu cầu mọi cá nhân, tổ chức đến làm việc phải cài đặt, sử dụng Bộ giải pháp và tuân thủ việc quét mã QR code trước khi vào trụ sở làm việc của cơ quan.

Khi CBCCVCNLĐ bị cách ly, công việc vẫn được hoàn thành đúng hạn, không bị đình trệ nhờ sử dụng các phần mềm Quản lý văn bản, Zalo, email…

6. Đảm bảo an sinh xã hội

Thi đua đảm bảo an sinh xã hội, việc làm và đời sống của người dân, đặc biệt là người nghèo, trẻ em, người yếu thế, hộ nạn nhân chất độc màu da cam trên địa bàn tỉnh.

Năm 2021, Thực hiện Quyết định 1722/QĐ-TTg ngày 2/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016- 2020; Thông tư số 18/TT-BNNPTNT ngày 09/10/2017 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về hướng dẫn một số nội dung xây dựng và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Sở Nông nghiệp & PTNT đã tham mưu giúp tỉnh ban hành một số văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo trong nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh; đồng thời, chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về chính sách giảm nghèo để các hộ nghèo và cộng đồng dân cư tích cực tham gia thực hiện. Phổ biến một số mô hình, hộ nghèo làm kinh tế điển hình trong phát triển sản xuất để các hộ nghèo tham gia học tập, nâng cao nhận thức để thúc đẩy sản xuất, phát triển kinh tế, tăng thu nhập, nâng cao đời sống. Phối hợp với các cấp, các ngành chỉ đạo thực hiện lồng ghép các nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ các chương trình, dự án, mô hình phát triển sản xuất để giảm nghèo.

Sở Nông nghiệp và PTNT đã thống nhất cử đồng chí Giám đốc Sở tham gia Ban chỉ đạo phục hồi sản xuất kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19; 01 đồng chí lãnh đạo cấp phòng tham gia Tổ công tác của UBND tỉnh về tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Ngoài ra, các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở đã đóng góp vào Quỹ Vì người tỉnh Hưng Yên hằng năm, trong đó năm 2021 là 45.700.000đ. Vì giãn cách, nhãn gần như không thể xuất khẩu, các địa bàn ngoài tỉnh bị hạn chế giao thương khiến số lượng nhãn thu hoạch bị ứ đọng nhiều, toàn thể CCVCNLĐ của ngành Nông nghiệp và PTNT đã mua ủng hộ nhãn cho người dân, tuyên truyền thúc đẩy việc tiêu thụ nhãn giảm 

Tin mới nhất

Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn 2024(16/02/2024 12:27 CH)

Thu tiền tỉ từ trồng cam, bưởi theo hướng hữu cơ(02/02/2024 12:33 CH)

Nông dân Hưng Yên làm giàu từ trồng cây đào “tiến vua”(02/02/2024 12:30 CH)

Thông báo số 47/TB-UBND ngày 30/01/2024 của UBND tỉnh Hưng Yên v/v thông báo kết quả xếp hạng các...(30/01/2024 1:47 CH)

Phát triển du lịch nông thôn tỉnh Hưng Yên năm 2023(08/12/2023 12:40 CH)

Kết quả sản xuất nông nghiệp năm 2023, vụ Đông 2023-2024(29/11/2023 12:56 CH)

Tình hình sản xuất nông nghiệp tháng 11 năm 2023(24/11/2023 1:41 CH)

Kết quả xóa bỏ cây có chứa chất ma túy năm 2023(17/11/2023 1:55 CH)

°
100 người đang online