Kết quả lấy nước đổ ải và công tác làm đất, gieo trồng cây vụ Xuân 2023

Đăng ngày 10 - 02 - 2023
100%

Tính đến ngày 09/2/2023, tổng diện tích đổ ải trên toàn tỉnh là 25.130 ha đạt 100% kế hoạch.

Đến ngày 06/2/2023, toàn tỉnh đã làm đất đợt 1 là 15.979 ha, đợt 2 là 5033 ha; gieo cấy được 1.193  ha lúa, mạ vụ Xuân.

Để bảo đảm cấp nước phục vụ sản xuất vụ Xuân 2023 trong thời gian kế tiếp và sớm hoàn thành làm đất, gieo cấy lúa vụ Xuân trong khung thời vụ, Sở NN-PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tích cực tuyên truyền nhân dân làm đất và giữ nước, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả; chuẩn bị đầy đủ giống, các vật tư nông nghiệp, ...

Tin mới nhất

Tình hình sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn tháng 5 năm 2023(31/05/2023 7:06 SA)

Chỉ đạo chủ động triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu...(26/05/2023 3:05 CH)

Ngày Quốc tế đa dạng sinh học (22/5): "Từ thỏa thuận đến hành động: Phục hồi đa dạng sinh học"(19/05/2023 9:01 SA)

Tình hình sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên tháng 04 năm 2023(28/04/2023 9:53 SA)

Kết quả xếp loại hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2022(20/04/2023 9:25 SA)

Công tác thú y tháng 4 năm 2023(19/04/2023 4:10 CH)

Kết quả kiểm tra, đánh giá an toàn công trình thủy lợi trước mùa mưa, bão năm 2023(13/04/2023 10:17 SA)

Quyết định tặng Bằng khen của Bộ trưởng cho 07 cá nhân thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông...(10/04/2023 4:20 CH)

°
873 người đang online