Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022

Đăng ngày 09 - 02 - 2023
100%

Ngày 08/2/2023, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 240/QĐ-UBND công nhận 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Các huyện có xã được công nhận gồm: Phù Cừ, Văn giang, Tiên lữ, Văn Lâm, thành phố Hưng Yên, Khoái Châu, Yên Mỹ. 

Chi tiết như Quyết định đính kèm:240 qd.pdf

Tin mới nhất

Quyết định ban hành Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao, quy định thị...(31/03/2023 7:57 SA)

Quyết định về việc công nhận kết quả cuộc thi "Tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu" tỉnh Hưng Yên...(30/12/2022 3:25 CH)

Kế hoạch thực hiện chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn...(06/12/2022 10:45 SA)

Quyết định công nhận 02 làng nghề tỉnh Hưng Yên năm 2022 - Làng nghề Mộc Chi Lăng và Làng nghề...(13/08/2022 8:37 SA)

Quyết định thành lập Hội đồng thẩm xét công nhận làng nghề tỉnh Hưng yên năm 2022(19/07/2022 9:42 SA)

Quyết định quy định xã nông thôn mới, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai...(30/05/2022 1:32 CH)

Quyết định công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao năm 2021 trên địa bàn tỉnh...(19/01/2022 4:43 CH)

Quyết định ban hành bộ tiêu chí về khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 trên địa...(01/06/2021 4:56 CH)

°
318 người đang online