Xin ý kiến góp ý vào dự thảo Kế hoạch xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên, năm 2023

Đăng ngày 10 - 02 - 2023
100%

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh về việc xây dựng kế hoạch xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên năm 2023; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã dự thảo Kế hoạch xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên năm 2023.

Để đảm bảo Dự thảo Kế hoạch xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên năm 2023 đạt chất lượng, hiệu quả trước khi trình UBND tỉnh ban hành; Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu nội dung Dự thảo Kế hoạch và tham gia ý kiến. Ý kiến tham gia bằng văn bản gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Văn phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh Hưng Yên, địa chỉ: số 01 Nguyễn Lương Bằng, phường Hiến Nam, TP Hưng Yên) trước ngày 17/02/2023 để tổng hợp, trình UBND tỉnh ban hành./.

CV xin ý kiến tham gia.pdf

KH 2023 (sửa 7.2.2023).doc

Tin mới nhất

Xin ý kiến tham gia vào dự thảo quyết định quy định tạm thời về việc đặt thùng Container để chứa...(17/01/2023 4:17 CH)

Xin ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn...(23/11/2022 8:23 SA)

Xin ý kiến vào dự thảo Kế hoạch Thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn...(07/11/2022 9:55 SA)

Xin ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023 - 2025(28/10/2022 3:29 CH)

Xin ý kiến dự thảo dự án"Hỗ trợ nâng cao khả năng nhận diện sản phẩm, kên tiêu thụ nông sản, đặc...(10/10/2022 8:47 SA)

Về việc góp ý dự thảo lần 2 Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định khu vực không được phép chăn nuôi(19/08/2022 7:36 SA)

Xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định khu vực không được phép chăn nuôi(24/06/2022 8:25 SA)

Xin ý kiến tham gia vào dự thảo Kế hoạch phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn...(12/06/2022 9:10 SA)

°
919 người đang online