Xin ý kiến tham gia vào dự thảo quyết định quy định tạm thời về việc đặt thùng Container để chứa vật tư, dụng cụ lao động phục vụ sản xuất nông nghiệp

Đăng ngày 17 - 01 - 2023
100%

Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng xong dự thảo Ban hành Quy định tạm thời về việc đặt thùng Container để chứa vật tư, dụng cụ lao động phục vụ sản xuất nông nghiệp trên diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồngtrên đất trồng lúa tại tỉnh Hưng Yên; Sở đề nghị quý cơ quan liên quan tham gia góp ý vào dự thảo Quy định trên để Sở tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện trước khi trình UBND tỉnh.

Trân trọng cảm ơn!

Chi tiết như dự thảo đính kèm:cv56c.pdf

QĐ- Quy định vv lắp đặt thiết bị trên DTCĐ.docx

Tin mới nhất

Xin ý kiến góp ý vào dự thảo Kế hoạch xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên, năm 2023(10/02/2023 8:38 SA)

Xin ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn...(23/11/2022 8:23 SA)

Xin ý kiến vào dự thảo Kế hoạch Thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn...(07/11/2022 9:55 SA)

Xin ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023 - 2025(28/10/2022 3:29 CH)

Xin ý kiến dự thảo dự án"Hỗ trợ nâng cao khả năng nhận diện sản phẩm, kên tiêu thụ nông sản, đặc...(10/10/2022 8:47 SA)

Về việc góp ý dự thảo lần 2 Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định khu vực không được phép chăn nuôi(19/08/2022 7:36 SA)

Xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định khu vực không được phép chăn nuôi(24/06/2022 8:25 SA)

Xin ý kiến tham gia vào dự thảo Kế hoạch phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn...(12/06/2022 9:10 SA)

°
981 người đang online