Khẩn trương trình Nghị định mới về khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm; hoàn thiện pháp luật về tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền

Đăng ngày 10 - 03 - 2023
100%

Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định về khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung; rà soát, hoàn thiện pháp luật về tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền.

Khẩn trương trình Nghị định khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 31/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2023.

Trong Nghị quyết này, Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng Chiến lược cải cách hành chính của Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định về khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Nội vụ rà soát, hoàn thiện pháp luật về tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền.

Xử lý văn bản trái luật, quy định mâu thuẫn, chồng chéo

Chính phủ giao, Bộ Tư pháp phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan, khẩn trương, kịp thời tổ chức thẩm định các dự án Luật, Nghị quyết, đề nghị xây dựng luật, bảo đảm tiến độ, chất lượng trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tăng cường rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh để kịp thời xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý những văn bản ban hành trái quy định pháp luật, có mâu thuẫn, chồng chéo, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích chính đáng của người dân và doanh nghiệp.

Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết ban hành Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2030 và các dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Thanh tra, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ.

Thanh tra Chính phủ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương chủ động nắm tình hình, thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh điểm nóng.

Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương theo dõi sát diễn biến tình hình, chủ động tham mưu, có giải pháp, đối sách phù hợp, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, nhất là biên giới đất liền và trên biển, bảo đảm vững chắc độc lập, chủ quyền quốc gia, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

Khẩn trương trình hồ sơ xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương: Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước; các đoàn khách quốc tế, hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam; hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ động nắm bắt, đánh giá, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh, lợi ích quốc gia; chủ động trong mọi tình huống, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh xã hội, giữ vững an ninh các vùng chiến lược và các thành phố lớn; bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin, truyền thông, an ninh mạng.

Đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án trọng điểm; tập trung trấn áp các loại tội phạm, đẩy mạnh thực hiện các biện pháp kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội; ngăn chặn, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi tung tin xấu, độc, sai sự thật.

Triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, "cơi nới" thùng xe và chở hàng quá khổ, quá tải. Đẩy mạnh thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ gây ra.

Khẩn trương trình Chính phủ hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam trong tháng 3 năm 2023./.

Tin mới nhất

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TU ngày 03/5/2023 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự...(05/06/2023 10:29 SA)

Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tháng 5 năm 2023(18/05/2023 4:24 CH)

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 17/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ...(15/05/2023 8:44 SA)

Quyết định ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế và cán bộ, công...(12/05/2023 8:21 SA)

Công bố kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệptrong thực hiện TTHC, cung cấp...(10/05/2023 4:00 CH)

Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư...(28/04/2023 9:51 SA)

Hướng dẫn thực hiện thanh toán trực tuyến khi nộp hồ sơ TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết...(21/04/2023 3:58 CH)

Quyết định công bố bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành...(12/04/2023 1:22 CH)

°
663 người đang online