Tài liệu hướng dẫn thu gom, xử lý phụ phẩm cây trồng

Đăng ngày 14 - 03 - 2023
100%

Căn cứ Công văn số 156/TT-ĐMT, ngày 03/3/2023 của Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành tài liệu hướng dẫn thu gom, xử lý phụ phẩm cây trồng. Sở Nông nghiệp và PTNT xin gửi tài nêu trên để cơ quan, đơn vị, cán bộ, đoàn viên, hội viên được biết nhằm tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân và nông dân áp dụng..

Tin mới nhất

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 330/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Hưng...(30/05/2023 4:49 CH)

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6), Ngày Đại dương thế giới (08/6)...(24/05/2023 12:37 CH)

Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai(12/05/2023 10:38 SA)

Kế hoạch thực hiện Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường tỉnh Hưng Yên năm 2023(28/04/2023 4:23 CH)

Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng...(18/04/2023 2:02 CH)

Hướng dẫn thực hiện tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh trên địa...(16/04/2023 1:40 CH)

Kế hoạch Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2023(13/04/2023 10:35 SA)

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4) năm 2023(13/04/2023 9:38 SA)

°
791 người đang online