Về việc gửi hồ sơ thanh quyết toán khối lượng nạo vét đông xuân và đắp đê BHH 2022-2023

Đăng ngày 24 - 03 - 2023
100%

Thực hiện Quyết định số 2726/QĐ-UBND ngày 23/11/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc giao kế hoạch, hỗ trợ kinh phí nạo vét Đông Xuân và đắp đê Bắc Hưng Hải năm 2022-2023 tỉnh Hưng Yên; đến ngày 24/3/2023,Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thônđã nhận được Hồ sơ nghiệm thu thanh quyết toán khối lượng nạo vét đông xuân và đắp đê Bắc Hưng Hải năm 2022-2023của huyện Yên Mỹ.

Để kịp thời đề nghị Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí hỗ trợ nạo vét Đông Xuân và đắp đê Bắc Hưng Hải cho các huyện, thị xã, thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dâncác huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu thanh quyết toán theo quy định(phần khối lượng nạo vét kênh mương và đắp đê Bắc Hưng Hải ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% và ngân sách huyện, thị xã, thành phố hỗ trợ 50%) và gửi về Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Chi cục Thủy lợi) trước ngày 20/4/2023.

Gửi HS QT NVĐX.pdf

Tin mới nhất

Về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023(30/05/2023 7:54 SA)

Về việc góp ý dự thảo Quyết định ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật lĩnh vực nông, lâm nghiệp và...(12/05/2023 7:56 SA)

Về việc tập trung ngăn chặn, phát hiện và xử lý các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm, sản...(10/05/2023 7:41 SA)

Về việc chủ động công tác phòng, chống dịch bệnh cho động vật thủy sản(10/05/2023 7:40 SA)

Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống bệnh Dại(10/05/2023 7:39 SA)

Tăng cường các biện pháp chủ động phòng chống nắng nóng cho gia súc gia cầm(05/05/2023 9:42 SA)

Về việc Báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 21/3/2013 của Ban Thường vụ...(28/04/2023 9:36 SA)

Về việc báo cáo Sơ kết 03 năm thực hiện các Chương trình MTQG tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025(27/04/2023 11:33 SA)

°
1153 người đang online