Quyết định tiếp tục thực hiện đề án mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025

Đăng ngày 12 - 04 - 2023
100%

Ngày 11/4/2023, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 843/QĐ-UBND phê duyệt tiếp tục thực hiện đề án mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025 với mục tiêu tổng quát là phát triển sản phẩm OCOP nhằm khơi dậy tiềm năng, lợi thế khu vực nông thôn nhằm nâng cao thu nhập cho người dân; góp phần tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ và du lịch nông thôn; thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển bền vững, trên cơ sở tăng cường ứng dụng chuyển đổi số và kinh tế tuần hoàn, bảo tồn các giá trị văn hóa, quản lý tài nguyên, bảo tồn đa dạng sinh học, cảnh quan và môi trường nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững.

* Các mục tiêu cụ thể:

- Đến năm 2025, phấn đấu có thêm 70 - 100 sản phẩm OCOP được công nhận, nâng tổng số sản phẩm OCOP được công nhận lên 265 - 280 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên.

- 100% sản phẩm OCOP được công nhận từ 3 sao trở lên được đưa lên sàn thương mại điện tử (postmart.vn và voso.vn,… hoặc ứng dụng thương mại điện tử khác như ketnoiocop.vn, Shopee.vn, Tiki.vn, Lazada.vn,…).

- 100% chủ thể sản xuất sản phẩm OCOP được đào tạo kỹ năng chuyển đổi số, kỹ năng kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử.

- 100% cán bộ phụ trách về OCOP các cấp huyện, xã; doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh tham gia Chương trình được đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức các chuyên đề thuộc Chương trình OCOP.

- Tiêu chuẩn hóa, duy trì, nâng hạng và phát triển sản phẩm OCOP đã được công nhận đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, trong đó chú trọng cải thiện bao bì, nhãn hiệu và phát triển thương hiệu sản phẩm, ưu tiên phát triển đối với sản phẩm làng nghề, dịch vụ du lịch nông thôn.

- Có ít nhất 50% chủ thể sản xuất tham gia vào các kênh bán hàng hiện đại (hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi, sàn giao dịch thương mại điện tử,...).

- Đưa các sản phẩm của làng nghề, làng nghề truyền thống tham gia Chương trình OCOP nhằm góp phần bảo tồn và phát triển làng nghề, làng nghề truyền thống của tỉnh.

- Phát triển sản phẩm OCOP gắn với xây dựng vùng nguyên liệu, theo hướng sản xuất VietGap, hữu cơ, nông nghiệp sinh thái, đảm bảo an toàn thực phẩm truy xuất nguồn gốc và bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

* Đối tượng thực hiện

- Sản phẩm: Gồm các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ du lịch có nguồn gốc địa phương, có đặc trưng về giá trị văn hóa, lợi thế của địa phương; đặc biệt là các sản phẩm đặc sản vùng miền, sản phẩm làng nghề, dịch vụ du lịch dựa trên thế mạnh, lợi thế về điều kiện tự nhiên, nguồn nguyên liệu, tri thức và văn hóa bản địa.

- Chủ thể thực hiện: Các hợp tác xã, tổ hợp tác, hội, hiệp hội, doanh nghiệp nhỏ và vừa, trang trại và hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh.

* Nguồn kinh phí và cơ chế thực hiện

a) Nguồn kinh phí thực hiện, bao gồm:

- Nguồn kinh phí từ ngân sách Trung ương: từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

- Nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương: từ ngân sách tỉnh, huyện, xã.

- Nguồn kinh phí vay từ các tổ chức tín dụng, các quỹ đầu tư, nguồn vốn hỗ trợ của các nhà tài trợ Chương trình OCOP.

- Nguồn kinh phí từ các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ sản xuất tự huy động

- Nguồn kinh phí lồng ghép từ các chương trình, dự án khác.

- Nguồn kinh phí huy động hợp pháp khác.

b) Cơ chế tài chính, định mức hỗ trợ

- Hỗ trợ 100% kinh phí thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng, tập huấn, hoạt động của Ban chỉ đạo các cấp để tổ chức triển khai thực hiện Chương trình OCOP.

- Đầu tư, hỗ trợ kinh phí cho dự án xây dựng, cải tạo, nâng cấp kết cấu hạ tầng các khu, vùng nguyên liệu, sản phẩm tham gia Chương trình OCOP như: đường giao thông, công trình thủy lợi, hệ thống tiêu, thoát nước…

- Các chủ thể sản xuất liên kết, hợp tác thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác được hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 199/2019/NQ-HĐND ngày 27/3/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Quyết định số 1188/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 08/9/2020 của UBND tỉnh Hưng Yên về đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025.

- Xây dựng mô hình thử nghiệm, phát triển sản phẩm OCOP xanh theo hướng kinh tế tuần hoàn, được hỗ trợ 50% kinh phí (không quá 500 triệu đồng) tổng kinh phí thực hiện mô hình của chủ thể sản phẩm OCOP.

- Hỗ trợ kinh phí cho các chủ thể sản xuất sản phẩm OCOP mua sắm máy, thiết bị, công nghệ, thu hoạch, bảo quản, chế biến và tiêu thụ, chuyển đổi số,… để phát triển sản phẩm tham gia Chương trình OCOP. Mức hỗ trợ 50% kinh phí (không quá 500 triệu đồng) cho 1 mô hình.

- Hỗ trợ xây dựng 20Điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Hưng Yên theo Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 16/10/2020 của UBND tỉnh.

- Chủ thể sản xuất sản phẩm được hỗ trợ tham gia các hội chợ, triển lãm, hội nghị giao thương, kết nối cung cầu; tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử; Khen thưởng sản phẩm OCOP được công nhận từ 3 sao trở lên và các nội dung khác thực hiện theo quy định tại thông tư 53/2022/TT-BTC ngày 12/08/2022 của Bộ Tài chính và các quy định hiện hành khác.

Chi tiết:843 qd.pdf

Tin mới nhất

Kế hoạch sản xuất nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2024(16/10/2023 12:56 CH)

Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình bảo đảm cấp nước an toàn khu vực nông thôn tỉnh Hưng...(31/05/2023 7:15 SA)

Quyết định ban hành quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 trên địa bàn...(19/04/2023 1:28 CH)

Nghị quyết Quy định khu vực không được phép chăn nuôi thuộc nội thành, nội thị của thành phố, thị...(29/12/2022 2:50 CH)

Quyết định phê duyệt Dự án "Hỗ trợ nâng cao khả năng nhận diện sản phẩm, kết nối kênh tiêu thụ...(09/12/2022 10:53 SA)

Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đề án “Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp...(05/12/2022 10:15 SA)

Kế hoạch sản xuất nông nghiệp và phát triển nông nghiệp năm 2023(07/10/2022 8:24 SA)

Quyết định phê duyệt đề án " Hỗ trợ xác lập và phát triển vùng sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm...(17/08/2022 9:50 SA)

°
201 người đang online