Quyết định ban hành quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 19 - 04 - 2023
100%

Ngày 18/4/2023, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 892/QĐ-UBND ban hành quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, trong đó quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi là giá không có thuế giá trị gia tăng, cụ thể:

- Đối với đất trồng lúa:

TT

Biện pháp công trình

Giá (1.000đồng/ha/vụ)

1

Tưới tiêu động lực

1.646

2

Tưới tiêu trọng lực

1.152

3

Tưới tiêu trọng lực kết hợp với động lực

1.399

4

Tưới động lực, tiêu trọng lực

1.498

5

Tưới trọng lực, tiêu động lực

1.300

6

Tạo nguồn bậc 2, tưới tiêu động lực

1.975

7

Tạo nguồn bậc 2, tưới tiêu trọng lực

1.382

8

Tạo nguồn bậc 2 tưới động lực, tiêu trọng lực

1.778

9

Tạo nguồn tưới, tiêu động lực

823

10

Tạo nguồn tưới, tiêu trọng lực

461

 

Trường hợp phải tách riêng mức giá cho tưới, tiêu trên cùng một diện tích thì mức giá tối đa cho tưới được tính bằng 70%, cho tiêu được tính bằng 30% mức giá quy định tại mục 1,2,3 tại biểu trên.

Đối với diện tích trồng mạ, rau, màu, cây công nghiệp ngắn ngày kể cả cây vụ Đông thì mức giá bằng 40% mức giá quy định tại điểm a, khoản này.

- Trường hợp cấp nước tưới cho cây công nghiệp dài ngày, hoa, cây ăn quả, cây dược liệu: Mức giá bằng 1.020đồng/m3 cho cấp nước bằng động lực; bằng 840 đồng/m3 cho cấp nước bằng trọng lực; nếu không tính được theo mét khối (m3)thì tính theo diện tích (ha), mức giá bằng 80% mức giá đối với đất trồng lúa cho 1 năm.

- Trường hợp cấp nước để nuôi trồng thủy sản: Mức giá bằng 840 đồng/m3 cho cấp nước bằng động lực, bằng 600đồng/m3 cho cấp nước bằng trọng lực; nếu không tính được theo mét khối (m3) thì tính theo diện tích (ha), mức giá bằng 2.500.000 đồng/ha/năm.

-Tiêu nước cho khu vực nông thôn và đô thị (trừ vùng nội thị): Mức giá bằng 82.300 đồng/ha/vụ cho tiêu bằng động lực; bằng 57.600 đồng/ha/vụ cho tiêu bằng trọng lực.

Chi tiết:892 qdf.pdf

Tin mới nhất

Kế hoạch sản xuất nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2024(16/10/2023 12:56 CH)

Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình bảo đảm cấp nước an toàn khu vực nông thôn tỉnh Hưng...(31/05/2023 7:15 SA)

Quyết định tiếp tục thực hiện đề án mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2025(12/04/2023 12:04 CH)

Nghị quyết Quy định khu vực không được phép chăn nuôi thuộc nội thành, nội thị của thành phố, thị...(29/12/2022 2:50 CH)

Quyết định phê duyệt Dự án "Hỗ trợ nâng cao khả năng nhận diện sản phẩm, kết nối kênh tiêu thụ...(09/12/2022 10:53 SA)

Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đề án “Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp...(05/12/2022 10:15 SA)

Kế hoạch sản xuất nông nghiệp và phát triển nông nghiệp năm 2023(07/10/2022 8:24 SA)

Quyết định phê duyệt đề án " Hỗ trợ xác lập và phát triển vùng sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm...(17/08/2022 9:50 SA)

°
219 người đang online