Về việc báo cáo Sơ kết 03 năm thực hiện các Chương trình MTQG tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025

Đăng ngày 27 - 04 - 2023
100%

Thực hiện Công văn số 1007/UBND-TH ngày 25/4/2023 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc báo cáo Sơ kết 03 năm thực hiện các Chương trình MTQG tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, Sở Nông nghiệp và PTNT (cơ quan thường trực Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới) đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo Sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

(Gửi kèm đề cương, mẫu biểu báo cáo)

Báo cáo đề nghị gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT(qua Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh, số 01 Nguyễn Lương Bằng,phường Hiến Nam, TP Hưng Yên; ĐT liên hệ: 03213.512.388) trước ngày 29/4/2023 để kịp thời tổng hợp, báo cáo theo quy định./.

Chi tiết:

 CV yêu cầu báo cáo.pdf

 

Tin mới nhất

Về việc báo cáo một số nội dung về nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) năm 2023(20/09/2023 9:22 SA)

Về việc bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, ứng phó với mưa lũ (15/09/2023 1:59 CH)

Về việc khảo sát, đánh giá một số chỉ tiêu thống kê về một số cây trồng, vật nuôi đợt 2 năm 2023(15/09/2023 1:58 CH)

Về việc báo cáo đánh giá 01 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành...(15/09/2023 1:56 CH)

Về việc báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2023; đề xuất hỗ trợ năm 2024(15/09/2023 7:47 SA)

Về việc triển khai tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường(08/09/2023 4:17 CH)

Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm, cơ sở sản xuất kinh...(06/09/2023 6:55 SA)

Về việc giới thiệu mô hình hay và đề xuất sáng kiến triển khai hiệu quả Chương trình MTQG...(28/08/2023 8:26 SA)

°
43 người đang online