Về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023

Đăng ngày 30 - 05 - 2023
100%

Thực hiện Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 24/5/2023 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tổ chức thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2023, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn liên quan triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023

Nội dung thực hiện:

1. Tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy- Tháng 6” năm 2023, “Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy -26/6” với chủ đề “Phòng, chống ma túy quyết liệt, hiệu quả, nâng cao trách nhiệm, chủ động phối hợp- vì một cộng đồng sạch ma túy” tới toàn thể cán bộ, các tầng lớp nhân dân.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động về phòng, chống ma túy, nhất là thông qua tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại trụ sở cơ quan, khu trung tâm, đường phố chính, truyền thông qua mạng internet, ứng dụng mạng xã hội facebook, zalo...trong tháng hành động từ ngày 01/6/2023 đến ngày 30/6/2023; tuyên truyền về quy định của nhà nước về xóa bỏ, thay thế cây có chứa chất ma túy bằng các hình thức thông tin tại địa phương.

3. Tiến hành kiểm tra, rà soát nhằm phát hiện và xử lý kịp thời việc trồng cây có chứa chất ma túy trên địa bàn.

4. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện tháng hành động và tình hình thực hiện việc xóa bỏ, thay thế cây có chứa chất ma túy tại địa phương, quản lý thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất; kê đơn, đơn thuốc thú y...

Đề nghị các huyện, thị xã, thành phố gửi báo cáo kết quả triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023 về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày04/7/2023 (qua Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và PTNT./.

Chi tiết: Cong van ve Thang hanh dong phong, chong ma tuy nam 2023 (1).pdf

Tin mới nhất

Về việc báo cáo một số nội dung về nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) năm 2023(20/09/2023 9:22 SA)

Về việc bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, ứng phó với mưa lũ (15/09/2023 1:59 CH)

Về việc khảo sát, đánh giá một số chỉ tiêu thống kê về một số cây trồng, vật nuôi đợt 2 năm 2023(15/09/2023 1:58 CH)

Về việc báo cáo đánh giá 01 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành...(15/09/2023 1:56 CH)

Về việc báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2023; đề xuất hỗ trợ năm 2024(15/09/2023 7:47 SA)

Về việc triển khai tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường(08/09/2023 4:17 CH)

Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm, cơ sở sản xuất kinh...(06/09/2023 6:55 SA)

Về việc giới thiệu mô hình hay và đề xuất sáng kiến triển khai hiệu quả Chương trình MTQG...(28/08/2023 8:26 SA)

°
70 người đang online