Kết quả thực hiện Công tác pháp chế 6 tháng đầu năm 2023

Đăng ngày 15 - 06 - 2023
100%

Ngày 17/01/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Kế hoạch số 17/KH-SNN về công tác pháp chế năm 2023, trong đó giao cho các phòng, ban, đơn vị trực thuộc chủ động thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, tham gia góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, pháp luật và theo dõi việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Những tháng đầu năm 2023, Sở chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn thường xuyên tiến hành công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật nhằm phát hiện văn bản quy phạm pháp luật có nội dung mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn, chủ động tổ chức thực hiện 71 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho  trên 4000 lượt người là đại diện các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa vật tư nông nghiệp, thực phẩm chủ các trang trại, hộ chăn nuôi, các hợp tác xã và người dân nông thôn tại các huyện, thị xã, thành phố. Biên soạn và cấp phát trên 4000 bộ tài liệu cho người trực tiếp tham gia các hội nghị, tập huấn. Các văn bản pháp luật đã được phổ biến tuyên truyền như: Luật An toàn thực phẩm, Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi, Luật Thủy sản, Luật Bảo vệ thực vật, Luật Phòng, chống thiên tai, Luật đê điều, Luật Thủy lợi, Luật Hợp tác xã và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn về quản lý thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, đê điều, thủy lợi... Phối hợp với các tổ chức đoàn thể, cơ quan báo chí tuyên truyền việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an toàn thực phẩm vì sức khỏe cộng đồng, giới thiệu mô hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm sạch bằng nhiều hình thức như: phát tin bài trên hệ thống truyền thanh địa phương, phóng sự, bài viết ...

Các đơn vị thuộc Sở đã tiến hành 10 cuộc kiểm tra điều kiện sản xuất, kinh doanh, chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm tại 195 cơ sở sản xuất , kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Các vi phạm đã được phát hiện, lập biên bản và xử lý đúng với hành vi vi phạm, ban hành quyết định xử phạt đúng thẩm quyền và mức xử phạt. Các tổ chức và cá nhân có liên quan đã chấp hành nghiêm chỉnh các quyết định xử lý vi phạm hành chính.

 

Tin mới nhất

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực Trồng trọt thuộc phạm vi...(05/12/2023 6:55 SA)

Công tác đối ngoại của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên(16/11/2023 1:30 CH)

Hưởng ứng và tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến "Tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng,...(16/11/2023 1:27 CH)

Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023(15/11/2023 1:59 CH)

Hướng dẫn sử dụng tài khoản Vneid trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh(08/11/2023 8:56 SA)

Công bố kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp...(07/11/2023 10:38 SA)

Quyết định về việc ban hành danh mục các chỉ số cải cách nền hành chính tỉnh Hưng Yên năm 2023(25/10/2023 11:12 SA)

Kế hoạch Thông tin đối ngoại của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên năm 2024(10/10/2023 6:47 SA)

°
138 người đang online