Công bố kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công tháng 5/2023

Đăng ngày 07 - 06 - 2023
100%

Căn cứ kết quả công khai trên Cổng dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ https://quantri.dichvucong.gov.vn/,Văn phòng UBND tỉnh công bố kết quả đánh giá Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ côngtháng 5/2023 của tỉnh: điểm củatỉnh Hưng Yên đạt 63,17/100 điểm, xếp hạng 10/63 tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương.

+Chỉ sốCông khai minh bạch:8,7/18điểm.+Chỉ số Tiến độ giải quyết:18,8/20 điểm.

+Chỉ số Dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến: Dịch vụ công trực tuyến:8/12 điểm,tỷ lệ 90,5%.

Thanh toán trực tuyến: 3,5/10 điểm,tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến: 16,03%, đứng thứ 23/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

+Chỉ số về số hóa hồ sơ: 12,2/22 điểm,trong đó việc chứng thực bản sao điện tử thấp,đứng thứ 34/63 tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương (số đơn vị đã triển khai là 123/171đơn vị, số lượng hồ sơ hoàn thành là 1.753 hồ sơ)

Tin mới nhất

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực Trồng trọt thuộc phạm vi...(05/12/2023 6:55 SA)

Công tác đối ngoại của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên(16/11/2023 1:30 CH)

Hưởng ứng và tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến "Tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng,...(16/11/2023 1:27 CH)

Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023(15/11/2023 1:59 CH)

Hướng dẫn sử dụng tài khoản Vneid trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh(08/11/2023 8:56 SA)

Công bố kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp...(07/11/2023 10:38 SA)

Quyết định về việc ban hành danh mục các chỉ số cải cách nền hành chính tỉnh Hưng Yên năm 2023(25/10/2023 11:12 SA)

Kế hoạch Thông tin đối ngoại của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên năm 2024(10/10/2023 6:47 SA)

°
42 người đang online