Quyết định 1434/QĐ-UBND ngày 10/7/2023 Công bố thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 28 - 07 - 2023
100%

Chi tiết:1434 qd.pdf

Tin mới nhất

Hưởng ứng và tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến "Tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng,...(16/11/2023 1:27 CH)

Hướng dẫn sử dụng tài khoản Vneid trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh(08/11/2023 8:56 SA)

Công bố kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp...(07/11/2023 10:38 SA)

Quyết định về việc ban hành danh mục các chỉ số cải cách nền hành chính tỉnh Hưng Yên năm 2023(25/10/2023 11:12 SA)

Kế hoạch Thông tin đối ngoại của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên năm 2024(10/10/2023 6:47 SA)

Công bố kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp...(10/10/2023 4:15 CH)

Kế hoạch Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp,...(10/10/2023 12:44 CH)

Kế hoạch triển khai thực hiện sắp xếp, tổ chức chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa...(05/10/2023 11:09 SA)

°
167 người đang online