Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 21/8/2023

Đăng ngày 22 - 08 - 2023
100%

Đến nay, toàn tỉnh đã thu hoạch 687 ha rau mùa vụ Hè - thu, diện tích trồng là 4.363 ha.

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các địa phương:

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Công văn số 1152/SNN-BVTV ngày 10/8/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tập trung phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 5 hại lúa Mùa 2023;

- Hướng dẫn các hộ nông dân thu hoạch nhãn đúng thời điểm chín, đảm bảo năng suất, chất lượng. Các loại cây ăn quả khác chăm bón theo quy trình kỹ thuật của từng loại cây. Lưu ý: Không sử dụng các loại phân bón, thuốc BVTV cho những diện tích sắp thu hoạch;

- Theo dõi chặt chẽ diễn biết của thời tiết, tình hình sâu, bệnh hại trên các loại cây trồng để phòng, chống kịp thời, hiệu quả

21-8-2023.pdf

Tin mới nhất

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 20/11/2023(21/11/2023 7:38 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 30/10/2023(06/11/2023 3:42 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 30/10/2023(31/10/2023 7:36 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 25/10/2023(25/10/2023 3:38 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 20/10/2023(23/10/2023 7:19 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 16/10/2023(17/10/2023 1:26 CH)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 10/10/2023(11/10/2023 9:31 SA)

Tiến độ sản xuất nông nghiệp ngày 05/10/2023(05/10/2023 3:25 CH)

°
152 người đang online