Về việc giới thiệu mô hình hay và đề xuất sáng kiến triển khai hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Đăng ngày 28 - 08 - 2023
100%

Để có nguồn thông tin tổng hợp phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, học tập kinh nghiệm trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới của Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các sở, ngành và các địa phương giới thiệu mô hình hay và đề xuất sáng kiến triển khai hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các sở, ngành và các địa phương như sau:

1. Thực hiện rà soát, tổng hợp những cách làm hay, mô hình điển hình ở một số lĩnh vực được đúc kết tại địa phương về xây dựng nông thôn mới. Mỗi cách làm hay, mô hình điển hình được biên soạn trong khoảng tối đa 03 trang A4, font chữ Times New Roman và có hình ảnh minh họa (nếu có).

2. Vận động các tập thể, cá nhân trên địa bàn đề xuất sáng kiến về “Làm mới Chương trình nông thôn mới”, nhằm góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới từ nay đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

Văn bản giới thiệu những cách làm hay, mô hình điển hình và sáng kiến về “Làm mới Chương trình nông thôn mới”, đề nghị gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT (Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới), số 01 Nguyễn Lương Bằng, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên trước ngày 12/9/2023 để tổng hợp báo cáo Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương.

CV ĐỀ XUẤT GIỚI THIỆU MÔ HÌNH, SÁNG KIẾN.pdf

Tin mới nhất

Về việc rà soát và xác nhận diện tích hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2023 và dự...(20/11/2023 7:07 SA)

Về việc hướng dẫn biểu mẫu báo cáo về công tác quản lý chất lượng, vật tư nông nghiệp, chế biến...(17/11/2023 12:08 CH)

Về việc đánh giá lại sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Hưng Yên(17/11/2023 11:52 SA)

Về việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ xóa bỏ cây có chứa chất ma túy năm 2023(07/11/2023 8:37 SA)

Về việc hỗ trợ hoạt động của các tổ Khuyến nông cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới(07/11/2023 11:49 SA)

Về việc đẩy nhanh tiến độ trồng cây vụ Đông, chuẩn bị sản xuất vụ Xuân và chủ động điều khiển ra...(03/11/2023 2:09 CH)

Về việc báo cáo số liệu thống kê ngành lĩnh vực thủy lợi năm 2023(26/10/2023 3:59 CH)

Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, thủy sản tại địa...(25/10/2023 9:59 SA)

°
12 người đang online