Thông báo tình hình sinh vật gây hại 7 ngày qua (từ ngày 24/8/2023 - 28/8/2023)

Đăng ngày 31 - 08 - 2023
100%

Thời tiết tuần qua ngày nắng, có xen kẽ mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ dao động từ 26 - 35 độ C. Nhìn chung, thời tiết thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng, phát triển.

NHẬN XÉT TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI 07 NGÀY QUA
1. Trên cây lúa
- Sâu cuốn lá nhỏ: Sâu non nở kéo dài với mật độ cao hơn so với những năm gần đây và có sự gối lứa nên khó khăn hơn trong công tác phòng trừ; mặc dù các địa phương đã và đang tích cực chỉ đạo, hướng dẫn nông dân phòng trừ tốt những khu vực có mật độ sâu cao. Tuy nhiện, hiện tại vẫn còn một số ruộng có mật độ sâu cao do phun trừ gặp mưa hoặc khu vực gối lứa mà chưa phun kép lại; mật độ sâu phổ biến 10-15 con/m2, nơi cao 40-50 con/m2, cục bộ trên 100 con/m2 (cá biệt có ruộng trên 300 con/m2). Diện tích nhiễm 1.414ha, nhiễm nặng 155,7 ha, nông dân phòng trừ có mật độ cao được 1.363,5 ha.
- Rầy nâu, rầy lưng trắng phát sinh trên các trà lúa, mật độ phổ biến 300 - 500 con/m2, nơi cao 1.000 - 2.000 con/m2, cục bộ trên 3.000 con/m2; mật độ ổ trứng nơi cao trên 300 ổ/m2. Diện tích nhiễm 1.351 ha, nhiễm nặng 42ha, nông dân phòng trừ được 1.204 ha.
- Bệnh khô vằn phát sinh và phát triển chủ yếu trên diện lúa gieo cấy sớm, ruộng cấy dầy, cạn nước, bón phân không cân đối NPK; tỷ lệ bệnh phổ biến 5-7% số dảnh, nơi cao 10-15 % số dảnh (cấp 1), cục bộ trên 40% số dảnh. Diện tích nhiễm 3.617 ha, nhiễm nặng 56 ha, nông dân đã phòng trừ được 3.030 ha.
- Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn phát sinh và gây hại cục bộ trên một số giống lúa nhiễm như Bắc Thơm 7, Thiên ưu 8, Q5, …; tỷ lệ bệnh nơi cao 5-10% số lá, cục bộ
>20% số lá. Diện tích nhiễm là 111ha, nông dân đã phòng trừ được 139 ha.
- Chuột gây hại nhẹ, cục bộ chủ yếu ở ruộng ven làng gần gò đống, kênh mương; tỷ lệ hại nơi cao 3 - 5% số dảnh, cục bộ >10% số dảnh. Diện tích nhiễm 103,5ha, nhiễm nặng 5,5ha.
Ngoài ra, lúa cỏ xuất hiện cục bộ ở một số ruộng đã bị nhiễm ở vụ trước.
2. Trên cây rau màu
- Bệnh lở cổ rễ xuất hiện và gây hại cục bộ, chủ yếu trên diện rau màu mới trồng, những chân ruộng trũng, đặc biệt ở những ruộng thoát nước kém sau mưa.
- Sâu xanh, sâu khoang gây hại rải rác trên các loại rau ăn lá, mật độ phổ biến
0,5-1 con/m2, nơi cao 3-5 con/m2; sâu đục quả đậu đỗ gây hại nhẹ, rải rác.
- Bệnh sương mai, phấn trắng gây hại nhẹ rải rác trên bí các loại, dưa chuột; tỷ lệ hại nơi cao 2-3% số lá, cá biệt 7% số lá. Ngoài ra bọ trĩ, bọ phấn, rệp muội gây hại nhẹ, rải rác.
- Các cây rau khác (nhóm rau gia vị…): Sâu bệnh gây hại không đáng kể.
3. Trên cây ăn quả
- Cây có múi: Nhện trắng, nhện rám vàng, bệnh vàng lá thối rễ, bệnh vàng lá gân xanh, loét vi khuẩn tiếp tục gây hại nhẹ, cục bộ; sâu vẽ bùa, rệp, bọ trĩ gây hại rải rác những cây đang ra lộc non.
- Cây nhãn: Bệnh sương mai (thối quả) xuất hiện rải rác trên diện nhãn chín muộn, tỉ lệ hại phổ biến 0,3-0,5% số quả; Nhìn chung, nông dân đã phòng trừ tốt, đảm bảo thời gian cách ly.
DỰ KIẾN TÌNH HÌNH SINH VẬT GÂY HẠI TRONG THỜI GIAN TỚI
1. Trên cây lúa
- Rầy nâu, rầy lưng trắng lứa 6 tiếp tục phát sinh, gia tăng nhanh mật độ trên các trà lúa. có khả năng gây cháy rầy cục bộ ở những xuộng xuất hiện mật độ rầy cao mà không phun trừ kịp thời.
- Sâu cuốn lá nhỏ tiếp tục gây hại ở những ruộng còn mật độ cao do không phun trừ hoặc phùn gặp mưa mà không phun lại. Nếu không tiếp tục phòng trừ những ruộng có mật độ sâu cao sẽ gây sơ trắng lá đòng và lá công năng trong thời gian tới.
- Bệnh khô vằn gây hại gia tăng trên các trà lúa, đặc biệt trên diện gieo cấy sớm, ruộng cấy dầy, cạn nước, bón nặng đạm.
- Bệnh bạc lá - đốm sọc vi khuẩn xuất hiện, gây hại trên các giống nhiễm, cấy sớm, đặc biệt sau những trận mưa dông.
- Chuột tiếp tục gây hại cục bộ ở những ruộng ven làng, gần gò đống, kênh mương.
Ngoài ra: Sâu đục thân 2 chấm lứa 5 trưởng thành (bướm) bắt đầu vũ hóa rộ và đẻ trứng. Lúa cỏ xuất hiện cục bộ ở một số ruộng đã bị nhiễm ở vụ trước.
2. Trên cây rau màu
- Bệnh lở cổ rễ xuất hiện và gây hại trên rau màu, chủ yếu ở những chân ruộng trũng, đặc biệt ở những ruộng thoát nước kém sau mưa.
- Sâu xanh, sâu khoang có khả năng gây hại gia tăng trên các loại rau ăn lá.
- Các cây rau khác (nhóm rau gia vị…): Sâu bệnh gây hại không đáng kể.
3. Trên cây ăn quả
- Trên cây có múi: Nhện trắng (gây nám quả), nhện rám vàng, bệnh loét cam tiếp tục gây hại ở những vườn không được phòng trừ kịp thời; bệnh vàng lá - thối rễ bắt đầu xuất hiện cục bộ ở một số vườn trồng trên đất chua, ít sử dụng chế phẩm sinh học, phân hữu cơ vi sinh, vườn thoát nước kém trong mùa mưa và bị tuyến trùng hại rễ. Ngoài ra bọ trĩ, rầy chổng cánh, sâu vẽ bùa gây hại rải rác ở thời kỳ cây ra lộc, ở những vườn không được phòng trừ kịp thời.
- Trên nhãn: rầy chổng cánh vân nâu gây hại rải rác trên diện nhãn sớm đang ra lộc thu.
ÐỀ NGHỊ BIỆN PHÁP XỬ LÝ HOẶC CÁC CHỦ TRƯƠNG CẦN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN Ở ÐỊA PHƯƠNG
1. Trên lúa
Tiếp tục thực hiện tốt công văn số 2126/BVTV-TV ngày 21/8/ 2023 của Cục BVTV về tăng cường phòng chống sinh vật hại trên lúa Mùa 2023; công văn số 1152/SNN-BVTV ngày 10/8/ 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc tập trung phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa 5 hại lúa vụ Mùa 2023
- Phòng Kỹ thuật, trạm BVTV các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác điều tra, dự tính dự báo, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, sâu bệnh trên cây trồng (kể cả ngày nghỉ và ngày lễ), đặc biệt quan tâm các đối tượng như rầy nâu - rầy lưng trắng, Sâu cuốn lá nhỏ, bệnh bạc lá - ĐSVK… để tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn nông dân phòng trừ kịp thời, hiệu quả.
+ Rầy nâu - rầy lưng trắng: Những ruộng xuất hiện rầy với mật độ cao cần hướng dẫn nông dân phối hợp phun trừ bằng thuốc trừ rầy nội hấp như Chess 50WG, Chatot 600WG, Apta 300WP, Midan 10WP... .
+ Đối với sâu cuốn lá nhỏ: Tiếp tục khuyến cáo, hướng dẫn nông dân phòng trừ những ruộng còn mật độ sâu cao bằng các thuốc đặc hiệu có hoạt chất Chlorantraniliprole, Abamectin, Emamectin benzoate hoặc thuốc có đa hoạt chất như: Vitarko 40WG, VoliamTargo 063SC, Obaone 95WG, Prevathon 5SC, Comda Gold 5WG, Dylan 5WG, Thời điểm phun trừ từ nay đến trước ngày 3/9/2023.
+ Bệnh khô vằn phát triển và gây hại cần phòng trừ bằng các thuốc như: Help
400EC, Tilt super 300EC, Sagograin 300EC, Anvil 5SC.
- Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn: Sau những trận mưa dông, trên các giống nhiễm cần chủ động phun phòng bằng các loại thuốc như Xanthomix 20WP, Totan 200WP, Ychatot 900SP, Lobo 8WP.
- Tiếp tục diệt chuột bằng mọi biện pháp tại khu vực chuột gây hại, tập trung ở những khu ruộng ven làng, gần gò đống kênh mương, gần khu công nghiệp, vườn trang trại; nhổ bỏ và tiêu huỷ lúa cỏ xuất hiện trên ruộng lúa. Ngoài ra, theo dõi chặt chẽ bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, sâu đục thân 2 chấm… để có biện pháp phòng trừ hiệu quả.
2. Trên cây rau màu
- Chủ động tạo rãnh thoát nước tốt, tránh bị ngập úng sau mưa trên diện trồng rau màu vụ Hè - Thu.
- Theo dõi chặt chẽ sâu bệnh trên rau màu; khuyến cáo nông dân tăng cường sử dụng phân hữu cơ ủ mục với vôi bột hoặc các chế phẩm sinh học để bón nhằm cung cấp dinh dưỡng để rau màu phát triển tốt, đồng thời góp phần cải tạo đất, làm giảm nguồn dịch hại tồn tại trong đất.
- Đối với nhóm rau gia vị: Sâu bệnh gây hại không đáng kể nên không cần áp dụng biện pháp hóa học để phòng trừ.
3. Trên cây ăn quả
- Trên nhãn: áp dụng các biện pháp chăm sóc, cắt tỉa sau thu hoạch để cây phát triển lộc thu thuận lợi.
- Cây có múi:
+ Theo dõi chặt chẽ các đối tượng sâu bệnh chính; Hướng dẫn nông dân phòng trừ nhện trắng, nhện rám vàng bằng các thuốc đặc hiệu như: Detect 50WP, Catex 3.6EC, Saromite 57EC, Comite 73EC, Alterkil 45SC, Comda Gold 5WG…; sâu vẽ bùa, bọ trĩ, rệp muội nơi có mật độ cao bằng các thuốc đặc trị như: Radiant 60SC, Midan 10WP...; bệnh loét cam xuất hiện và phòng trừ bằng các thuốc như Saipan 2SL, Kasumin 2L, hoặc sử dụng chế phẩm Nano đồng để phun phòng bệnh.
+ Đối với bệnh vàng lá thối rễ: Cần thường xuyên áp dụng tổng hợp các biện pháp (nhất là từ đầu mùa mưa) để phòng trừ như: Bón vôi bột cho những vườn trồng đất chua và diệt tuyến trùng hại rễ; tạo rãnh thoát nước tốt sau khi mưa để tránh úng ngập và lây lan nguồn bệnh trong đất; tăng cường sử dụng chế phẩm sinh học Tricoderma, phân hữu cơ ủ mục với chế phẩm sinh học … để cung cấp dinh dưỡng cho cây, đồng thời cải tạo đất và giảm nguồn nấm bệnh trong đất; khi bệnh chớm xuất hiện cần phòng trừ bằng thuốc trừ nấm đặc hiệu có phổ tác động rộng như Ridomil Gold 68WG, Amistar top 525SC (kết hợp phun trên lá và tưới gốc).
+ Đối với Ruồi đục quả gây hại các loại cây ăn quả:
Thường xuyên áp dụng các biện pháp phòng trừ Ruồi đục quả trên các vườn cam, quýt, bưởi và nhóm cây ăn quả khác (nhất là ở thời kỳ quả bước vào giai đoạn chín sinh lý đến khi thu hoạch) bằng các biện pháp như: Bao quả, sử dụng bẫy Feromol, bẫy xua đuổi hoặc phun một số chế phẩm chiết xuất từ thảo mộc có tính xua đuổi ruồi vàng như Support Ruồi vàng, Chivi.
Vệ sinh đồng ruộng, thu gom những quả bị rụng, bộ phận cây mang tàn dư sâu, bệnh để tiêu hủy nhằm giảm nguồn sâu, bệnh phát tán lây lan trên đồng ruộng.
 

TB 35 (1).pdf

Tin mới nhất

Thông báo tình hình sinh vật gây hại 07 ngày qua (từ ngày 16/11/2023 - 22/11/2023)(23/11/2023 7:11 SA)

Thông báo tình hình sinh vật gây hại 07 ngày qua (từ ngày 09/11/2023 - 15/11/2023)(16/11/2023 8:22 SA)

Thông báo tình hình sinh vật gây hại 01 tháng qua (từ ngày 15/0/2023 - 15/11/2023)(16/11/2023 8:16 SA)

Thông báo tình hình sinh vật gây hại 07 ngày qua (từ ngày 02/11/2023 - 08/11/2023)(09/11/2023 7:59 SA)

Thông báo tình hình sinh vật gây hại 07 ngày qua (từ ngày 26/10/2023 - 01/11/2023)(08/11/2023 1:59 CH)

Thông báo tình hình sinh vật gây hại 07 ngày qua (từ ngày 26/10/2023 - 01/11/2023)(01/11/2023 2:59 CH)

Thông báo tình hình sinh vật gây hại 07 ngày qua (từ ngày 19/10/2023 - 25/10/2023)(25/10/2023 3:48 CH)

Thông báo tình hình sinh vật gây hại 07 ngày qua (từ ngày 15/9/2023 - 15/10/2023)(18/10/2023 1:21 CH)

°
9 người đang online